Lisatud: 05. juuli 2011

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

05Jul2011 Euroopa Kontrollikoda soovitab otsetoetuste jagamise korda muuta

Euroopa Kontrollikoda kritiseerib oma aruandes ELi ühise põllumajanduspoliitika otsemaksete kava, mis ei pruugi toetusrahasid alati selle tegelikele vajajatele suunata. Sarnastele probleemidele on korduvalt tähelepanu juhtinud ka Eesti.

Oma eriaruandes toob kontrollikoda näiteks välja, et otsetoetusi on võimalik saada isikutel või ettevõtetel, kes tegelevad põllumajandusega väga vähesel määral. Samuti juhiti tähelepanu, et otsemaksete kord pärsib noortel alustavatel põllumeestel toetuse saamist ning seab nad seetõttu väga ebavõrdsesse konkurentsiolukorda, sest suur osa toetustest läheb väikesele arvule suurtele abisaajatele.

Põllumajandusminister Helir-Valdor Seedri sõnul on kontrollikoja eriaruande järeldused tervitatavad. „Uue põllumajanduspoliitika arutelu käigus oleme ka meie pidevalt tähelepanu juhtinud sellele, et toetuste süsteem hakkab ELi sisest konkurentsi pigem pärssima, kui soodustama,” rääkis ta. „Täna keskendutakse liiga palju vanadele toetuse saajatele ja vähem mõeldakse nii uutele põllumeestele kui riikidele.”

Seedri sõnul on taunimisväärne tõik, et paljudes niinimetatud vanades liikmesriikides on jätkuvalt toetust võimalik saada neil, kes sisuliselt juba aastaid enam põllumajandusega ei tegele. Et kunagi on neile aga toetuse saamise õigus antud, siis nüüd on neil võimalik seda ikkagi küsida, kuigi toetatavat tegevust nad enam ei viljele.

„Õnneks on tänaseks ilmnenud märgid, et paljud ELi liikmed on mõistnud toetuste ja nende arvestamise aluste reformimise vajadust,” rääkis Seeder. „Läbirääkimised kesktee leidmiseks ei ole kindlasti kerged, kuid tegelikult vajavad lahendust ja uut süsteemi kõik.”

Euroopa Kontrollikoja eriaruandega number 5/2011 on võimalik tutvuda aadressil http://eca.europa.eu/portal/page/portal/eca_main_pages/home

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike