Lisatud: 25. jaanuar 2006

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

25Jan2006 Euroopa Komisjoniga räägiti läbi võimalus kehtestada Lääne-Eesti karjamaadele erisus


Põllumajandusministeerium kavandab vastava määruse muutmisel arvestada Lääne- Eesti ja saarte ajaloolisi traditsioone ja pinnase iseärasust. Pool-looduslikel kooslustel asuvatele  karjamaana kasutatavatele püsirohumaadele kehtestatakse  erisus, mis lubab jätkata seal põllumajandustoetuste maksmist juhul, kui kadastike või puude (kui neid ei kasvatata puidutootmise eesmärgil) liituvus ei ületa 50%. Selline tase on läbi räägitud ka Keskkonnaministeeriumi ekspertidega, kes kinnitavad seisukohta, et suurema liituvuse puhul ei piisa pool-looduslikul kooslusel asuva rohumaa korrashoiuks karjatamisest.

Toetuskõlblikkuse hindamisel tuleb lähtuda eelkõige põllumajandusmaa definitsioonist  ning selle  kasutamisest kooskõlas  Euroopa Komisjoni määruse 796/2004 artikliga 8. Puudega maal peab olema võimalik läbi viia põllumajanduslikku tegevust samamoodi, nagu puudeta alal. Karjatatava ala taimkate peab olema piisav loomade söötmiseks ja karjatamine peab seal ka tegelikult toimuma. Maa korrashoiuks ebapiisava arvu loomade olemasolul tuleb rohumaad niita.

Komisjoniga räägiti läbi ka ühtse pindalatoetuse maksmise seostamine tuulekaera leviku tõkestamise abinõude kasutuselevõtuga. Kui kasutataval maal leidub tuulekaera, kuid Taimetoodangu Inspektsiooni (TTI) ei ole ettenähtud korras teavitatud, vähendatakse ühtset pindalatoetust kuni 5%.
Tuulekaera leviku tõkestamiseks on kehtestatud eraldi tõrjeabinõude määrus ning kõigil maakasutajatel on juba praegu Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduses sätestatud kohustus tõkestada tuulekaera levikut ning  tuulekaera leidmisel sellest koheselt TTI-d teavitada.


Lisainformatsioon:

Diana Kõmmus
Põllumajandusministeerium
Avalike suhete osakond
Pressiesindaja
625 6254; 524 8974
diana.kommus@agri.ee

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner