Lisatud: 27. juuni 2006

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

27Jun2006 Euroopa Komisjon suurendas Eestile piima tootmiskvooti

Liitumislepinguga nähti kaheksale uuele liikmesriigile (sh Eestile) ette piimakvoodi restruktureerimise erireserv. Reservi vabastamise eelduseks sätestati farmis kohapeal tarbitava piimahulga vähenemine, mille kohta tuli 2005. a lõpuks esitada Euroopa Komisjonile aruanne.

 

Kaheksa liikmesriigi raportitele tuginedes kiideti komisjoni ettepanekul 11. mail 2006. a piima ja piimatoodete korralduskomitees heaks reservikoguste vabastamine kõigis uutes liikmesriikides.

 

Lisareservi koguste kasutamiseks ei seata mingeid täiendavaid või erilisi piiranguid. Liikmesriigil on võimalik kehtestada selle reservikoguse kasutamiseks pärast komisjoniga konsulteerimist erikriteeriumid. Eesti on komisjoniga alustanud piimakvoodi küsimustes arutelu, tuginedes seejuures põllumajandusministrit nõustava piimakvoodi nõukogu arvamusele.

 

Tootmiskoodi suurendamise aluseks on Euroopa Komisjoni 22. juuni 2006. a määrus nr 927/2006, mille kohaselt suurendati kvooti käesoleva kvoodiaasta algusest, ehk 1. aprillist 2006. a.

 

 

Lisainformatsioon:

Kalev Karisalu

Põllumajandusturu korraldamise osakond

Loomakasvatussaaduste büroo peaspetsialist

Tel: 625 6517

E-post: kalev.karisalu@agri.ee

 

 

Anna-Maria Veidemann

Põllumajandusministeerium

Avalike suhete osakond

Peaspetsialist

Tel: 6256228; 53416596

E-post: anna-maria.veidemann@agri.ee

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus