Lisatud: 12. juuni 2008

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

12Jun2008 Euroopa Komisjon kinnitas uue hobuslaste identifitseerimise määruse

Uut määrust kohaldatakse Euroopa Liidu liikmesriikides alates 1.juulist 2009. ning see kehtestab nõuded kõigi hobuslaste (hobused, eeslid, sebrad ja nende ristandid) identifitseerimise ja registreerimise kohta. Loomade identifitseerimine on oluline nii loomatervishoiu seisukohalt kui ka rahvatervise eesmärgil toiduahela jälgitavuse tagamiseks, kuna hobuslased võivad kuuluda ka tapmisele inimtarbimise eesmärgil.

Eesmärgiks on täiustada ja moderniseerida liikmesriikide senist hobuslaste identifitseerimise süsteemi, mis on osaliselt aegunud ja põhineb praegu looma kirjeldamisel käsitsi joonistatud diagrammi kaudu. Edaspidi võetakse kasutusele kaasaegsemad märgistamise tehnoloogiad nagu elektrooniline märgistamine.

Uue hobuslaste identifitseerimise ja registreerimise süsteemi aluseks on looma üksainus kordumatu ja eluaegne identifitseerimisdokument – hobuslase pass. Pass väljastatakse 6 kuu jooksul alates hobuslase sünnist või kui toimub import ühendusevälisest riigist Euroopa Liidu liikmesriiki. Passi väljastamise kohta tehakse kanne andmebaasi looma unikaalse elunumbri (UELN) juurde, mis jääb muutumatuks kogu looma eluaja. Identifitseerimisdokument seotakse loomaga elektroonilise transpondri - mikrokiibi kaudu (transponder on ainult lugemiseks ettenähtud passiivne raadiosagedusel töötav identifitseerimisvahend).

Alates 1. juulist 2009 tuleb kõigil liikmesriikidel hakata varssu elektrooniliselt märgistama, kasutusele on vaja võtta UELN-numbrisüsteem ning kesksest andmebaasist tuleb hobuslaste identifitseerimisandmed teha veebilehel kättesaadavaks kõigile liikmesriikidele.

 

Identifitseerimise süsteemi põhielemendid:

  • üksainus eluaegne identifitseerimisdokument – hobuslase pass;
  • elektrooniline transponder – märgistamise meetod, mis tagab ühese seose looma ja identifitseerimisdokumendi vahel;
  • andmebaas – looma unikaalse elunumbri alla registreeritakse kõik selle loomaga seotud identifitseerimisandmed;
  • tapaloomadeks ettenähtud hobuslastel peab olema tapamajja viimisel kaasas pass kui oluline informatsiooni allikas toiduahela alaste andmete kohta (kaasa arvatud veterinaarravimite kasutamise alane info);
  • liikmesriigid peavad looma kesksed rahvuslikud andmebaasid või liitma olemasolevad  andmebaasid keskse andmebaasiga samasse võrku;
  • liikmesriigid võivad hobuslaste riigisisesel liikumisel võtta paberkujul passi asemel kasutusele väikesemõõtmelise plastikust kiipkaardi;
  • sätestatakse meetmed tapetud ja hukkunud hobuslaste mikrokiipide utiliseerimiseks, passide kehtetuks muutmiseks, kaduma läinud passide dubleerimiseks ning passide kehtivuse peatamiseks loomadele kehtestatud liikumispiirangute korral.
Uudised

Maaeluminister Tarmo Tamm andis täna Maaeluministeeriumis toimunud Eesti Vabariigi 101. aastapäevale pühendanud aktusel põllumajanduse ja maaelu edendajatele üle 3 ministeeriumi kuldmärki ja 33 hõbemärki.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner