Lisatud: 05. veebruar 2008

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

05Veebr2008 Euroopa Komisjon: Eesti on kalandustoetuste ettevalmistamisel üks edukamaid
Oma sissejuhatavas sõnavõtus tunnustas Euroopa Komisjoni kalandusdirektoraadi struktuuripoliitika üksusejuht Veronica Veits Eesti riigi administratsiooni ning kalandussektorit hea koostöö eest ning tõi välja, et Eesti on liikmesriikidest toetuste ettevalmistamisel üks kõige kaugemale jõudnuid. Lisaks rõhutas ta seirekomisjoni olulist rolli arengukava rakendamise efektiivsuse tagamisel ja sektori kaasamisel diskussioonidesse järgnevate aastate jooksul.

Seirekomisjoniga arutati detailsemalt läbi "Vesiviljeluse investeeringutoetus" (meede 2.1), "Uute turgude arendamise ja reklaamipindade toetus" (meede 3.4) ning "Kalanduspiirkondade säästva arendamise toetus" (meede 4.1). Seirekomisjonis rõhutati, et vesiviljeluse investeeringutoetuse puhul on abikõlblikud ka investeeringud, mis on tehtud pärast 1. jaanuarit 2008. aastal.

Eelarveperioodil 2007-2013 rahastab Euroopa Liit kalamajandustoetusi EKFist, mida liikmesriigid omalt poolt kaasfinantseerivad ning mis asendab aastatel 2004-2006 ELis kalanduse rahastamise allikaks olnud Kalanduse Arendusrahastut (KAR). EKFi raames on võimalik Eesti kalandust järgneva seitsme aasta jooksul toetada ligikaudu 1,76 miljardi krooniga, millest Eesti riigi kaasfinantseering moodustab ligikaudu 441 miljonit krooni. Keskmine aastane toetussumma suureneb võrreldes aastatega 2004-2006 üle kahe korra. Senistest KARi toetustest on praeguseks hetkeks välja makstud ligikaudu 95%.
EKFi rakenduskava seirekomisjoni ülesanne on jälgida ja juhendada arengukava elluviimist ning anda hinnang arengukavas seatud eesmärkide saavutamisele. Komisjoni kuuluvad Põllumajandusministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA), Veterinaar- ja Toiduameti, keskkonnaorganisatsioonide ning erinevate kalandussektori organisatsioonide (rannakalurite, traalpüüdjate, kaugpüüdjate, kalakasvatajate, kalatööstuste) esindajad.

Täpsem info EKFi Eesti rakenduskava 2007-2013 kohta on kättesaadav põllumajandusministeeriumi kodulehel aadressil http://www.agri.ee/ekf.
Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus