Lisatud: 04. juuni 2009

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

04Jun2009 Euroopa kalamehed tihendavad Pärnus koostööd

Tänasest laupäevani kogunevad Pärnu hotellis Strand 20 Euroopa Liidu liikmesriigi kalanduspiirkondade esindajad, kes otsivad võimalusi omavahelise koostöö tihendamiseks, et seeläbi parandada kalandusega tegelevate inimeste elujärge.

Eesti Põllumajandusministeeriumi ja Euroopa Komisjoni merenduse ja kalanduse direktoriaadi (DG MARE) korraldatavast rahvusvahelisest konverentsist võtab osa ligi 120 inimest 20 erinevast riigist. Eelkõige on kõne all Euroopa Kalandusfondi (EKF) neljanda telje rakendamine, mis käsitleb just kalanduspiirkondade säästvat arengut, võimaldades rannakaluritel mitmekesistada oma tegevust ning seeläbi säilitada sotsiaal-majanduslikku struktuuri oma piirkonnas.

Konverentsil pannakse rõhku eelkõige tegevustele töögruppides, mis võimaldab erinevate riikide esindajatel saada parema ja selgema ülevaate teistes riikides tehtust, jagada parimat praktikat tegevusgruppide moodustamisest kuni piirkonna strateegiate elluviimiseni, et seda piirkondade ja tegevusgruppide arendamisel kasutada ning võimalusel teha ühiseid projekte koos teiste liikmesriikide kalanduse tegevusgruppidega.

Osalejate näol on tegemist eelkõige kalanduspiirkondade esindajatega ehk siis nendega, kes ise igapäevaselt rannapiirkondade arendamise ja kalandusega tegelevad. Konverentsil osaleb ka DG MARE Baltikumi ja Põhjamere piirkonna juht Ernesto Peñas Lado. Lisaks on konverentsil esindatud ka Euroopa liikmesriikide kalandusvõrgustikke koondav FARNET.

Taustainfo:
Euroopa Kalandusfond (EKF) on loodud Euroopa ühise kalanduspoliitika elluviimiseks, et rahastada kalanduse ja ning vesiviljeluse kaasajastamist ja arengut, toetada püügilaevastiku arengut ning keskkonnasäästlikku majandamist. Seitsme aastase eelarveprioodi jooksul toetatakse kalandust iga-aastaselt ligi 59,5 miljardi krooniga (3,8 miljardit eurot). Fond on avatud nii merel kui siseveekogudes tegutsevatele kaluritele, vesiviljeluse ettevõtetele, kalanduse esindusorganisatsioonidele ning tööstustele ja kalanduspiirkondadele.
Täiendav informatsioon: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/structural_measures/eff_introduction_en.htm

 

(Põllumajandusministeeriumi pressiteade)

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner