Lisatud: 23. mai 2019

Viimati muudetud: 24. mai 2019

A A A
Prindi rss

Uudised

23Mai2019 Esmakordne mesilasperede toetus: taotluste esitamine PRIAle lõppes 15. mail 

Foto: Anthony Rossbach, Unsplash

1. maist kuni 15. maini 2019 said mesinikud taotleda PRIAst toetust mesilasperede pidamise eest. Toetuse taotluse esitas 1385 taotlejat, toetust taotleti kokku 30 837 mesilasperele.
Toetuse saamiseks peab taotleja pidama taotlusel märgitud arvul mesilasperesid kuni 15. juunini.

Kui taotluses märgitud mesilasperede arv väheneb enne 15. juunit, tuleb mesilasperede arvu vähenemisest ja selle põhjustest teavitada PRIAt e-PRIA kaudu, esitades selleks taotluse muudatusavalduse. Muudatusavaldus tuleb esitada seitsme tööpäeva jooksul arvates mesilasperede arvu vähenemisest. Oluline on siinjuures meeles pidada, et muudatust taotlusel ei saa teha pärast kohapealsest kontrollist teada saamist või kui kohapealses kontrollis on tuvastatud väiksem mesilasperede arv kui taotlusel. Kui mesilasperede arvu vähenemine on tingitud vääramatu jõu või erandlike asjaolude esinemisest, siis arvestatakse sellega toetuse menetlemisel ja taotleja osas ei rakendata toetusest ilmajätmist.

Vääramatu jõud või erandlik asjaolu on asjaolu, mida taotleja ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtuvalt ei saanud temalt oodata, et ta selle asjaoluga arvestaks, seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks (näiteks ei ole vääramatu jõud või erandlik asjaolu mesilaspere realiseerimine majandustegevusest tulenevalt). Vääramatu jõu ja erandlike asjaolude hindamisel võetakse arvesse üksikjuhtudel ilmnenud asjaolusid.
Vääramatu jõuna ja erandlike asjaoludena käsitletakse näiteks järgmiseid juhtusid:

  • mesilaspere vargus (peab olema teavitatud Politsei- ja Piirvalveametit),
  • karu rüüste (peab olema teavitatud Keskkonnaametit)
  • taimekaitsevahendite väärkasutus (peab olema teavitatud Veterinaar- ja Toiduametit).

Kõiki esitatud taotlusi kontrollitakse administratiivselt. Lisaks viiakse valimi alusel taotlejate juures läbi ka kohapealsed kontrollid, mille teostajaks on Veterinaar- ja Toiduamet. Kohapealsed kontrollid algavad kohe pärast taotluste vastuvõttu ning kestavad kuni 15. juunini. Kohapeal kontrollitakse mesilasperede arvu.
Toetust makstakse riigieelarves ettenähtud vahenditest. 2019. aastal on eelarve suuruseks 600 000 eurot. Ühe mesilaspere kohta makstava toetuse suurus sõltub toetuse saamise nõuetele vastavaks tunnistatud mesilasperede arvust. Ühikumäära kehtestab PRIA hiljemalt 1. detsembriks ja toetused makstakse taotlejatele välja hiljemalt 31. detsembriks 2019.

Täpne mesila asukoht ning mesiniku kontaktandmed registris võimaldavad mesilasperede paremat kaitset taimekaitsevahendite võimalike kahjustuste eest, kuna teave mesilate asukohtadest on põllupidajatele kättesaadav PRIA avalikul veebikaardil.

TARU toetusega mesilaspered maakonniti 2019

Uudised

Eile lõppes maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse taotlusvoor. Ettevõtjatel oli võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus