Lisatud: 23. oktoober 2017

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

23Okt2017 Erandlikest võimalustest investeeringute elluviimise tähtaegade pikendamiseks

Tänavu sügisel on kätte jõudnud  esimesed kaheaastased tähtajad, mil maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) meetmetest määratud investeeringutoetuste kättesaamiseks peavad toetusesaajatel olema investeeringud lõpetatud, selle kohta PRIAle kuludokumendid esitatud ja objektid sihipärasesse kasutusse võetud.

Paraku pole paljud jõudnud kahe aasta jooksul projekte lõpetada ning taotlevad tähtaja pikendamist. Senised õigusaktid pole võimaldanud  seda teha.

Raskused investeeringute elluviimisel on tinginud vajaduse teatud juhtudel siiski tähtaega pikendada. Seetõttu on tegi maaeluministeerium maaeluministri hiljuti jõustunud määrusega nr 63 nelja meetme määrustes muudatused, millega pikendatakse iga meetme esimeses taotlusvoorus toetust saanud ettevõtjate toetatavate tegevuste  elluviimise tähtaega seniselt kahelt aastalt kahe ja poole aastani. Seda teatud tingimustel, milles on lähemalt juttu allpool.

 

Milliseid toetusi see puudutab?

See muudatus puudutab nelja MAKi investeeringumeedet:

Nende nelja investeeringumeetme määrustes kehtestatakse esimese taotlusvooru toetusesaajatele võimalus lõpetada investeering, võtta toetuse abil ostetud investeeringuobjekt sihipärasesse kasutusse  ning esitada maksetaotlus ja kuludokumendid senise 2-aastase tähtaja asemel 30 kuu jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest. Pikemat tegevuste elluviimise tähtaega on võimalus kasutada vaid nendel toetusesaajatel, kes on kahe aasta jooksul viinud toetatavast tegevusest ellu osa, mille maksumus moodustab vähemalt 45% kogu tegevuse abikõlblikust maksumusest. Maaeluministri määruse 63 seletuskirjas põhjendatakse neid kriteeriume nii: „Aeg, mille võrra tegevuste elluviimise tähtaega pikendatakse, on lühem kui aeg, mis oli tegevuste elluviimiseks seni. Toetatavate tegevuste 45 protsendi ulatuses elluviimine annab alust eeldada, et toetuse saaja suudab oma investeeringu nõuetekohaselt siiski lõpuni viia ja on sellest huvitatud. Kui tegevusi on ellu viidud oluliselt väiksemas mahus, siis on vähetõenäoline, et tegevusete elluviimise tähtaja pikendamisest on toetuse saajale kasu.“

 

Probleeme on paljudel

Kõige rohkem on probleeme maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamise meetmes, mille esimese taotlusvooru 198  toetusesaajast 180-l oli  investeeringu elluviimise tähtaeg 11. septembril 2017. Seisuga 8. oktoober oli lõpetatud 61 projekti (selle hulka on arvatud need, kes investeeringu tegemisest ja toetusest loobusid), 137 projekti lõpetamata (neist 45 kohta pole PRIAsse saabunud ühtki maksetaotlust ega muud infot); 48 toetusesaajat on esitanud PRIAle soovi, et projekti elluviimise tähtaega pikendataks. ja pikendamiseks.

Mikro- ja väikeettevõtete põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise meetme esimese taotlusvooru toetusesaajail saabuvad projekti lõpetamise tähtajad alates 5. novembrist.  8. oktoobriks oli 34 toetatavast projektist lõpetatud 6 ja lõpetamata 28, kuludokumente ega muud infot pole seni esitatud 9 taotluste kohta.  Toetusesaajad, kellel veel ei ole 45% nõue täidetud ja dokumendid PRIA-le esitatud, kuid kelle investeeringu elluviimise tähtaeg  läheneb, peaksid kiirustama, sest nõude täitmata jätmise korral ei laiene nendele õigust investeeringut ellu viia kahe ja poole aasta jooksul.

Keskmise suurusega ettevõtete ja suurettevõtete põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise meetme ja ka tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise meetme esimese taotlusvooru toetusesaajatel saabub investeeringu elluviimise kaheaastane tähtaeg alates 31. märtsist 2018 – tähtajani on veel aega, kuid ka nendes  meetmetes on mitu toetusesaajat, kes pole projektide alustamise kohta veel ühtki maksetaotlust ja kuludokumenti PRIA-le esitanud.

Tähtaegade pikendamissoove on  kõige rohkem laekunud maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamise meetme klientidelt. Pikendamise vajadust põhjendatakse kõige sagedamini ehitustel ja/või ehitajatega tekkinud probleemidega, mille lahendamine nõuab rohkem aega, ning rahaliste vahendite puudumisega. Seejuures jääb paljudel seni elluviidud investeeringu maksumus alla nõutava 45% lävendi.

Rõhutame veel kord, et pikem tähtaeg tegevuste elluviimiseks rakendub vaid eelpool nimetatud meetmete esimese taotlusvooru toetusesaajatele, kes on ajaks, mil taotluse rahuldamise otsuse tegemisest möödub kaks aastat, viinud tegevuse ellu osas, mille maksumus moodustab vähemalt 45 protsenti kogu tegevuse abikõlblikust maksumusest, ning esitanud PRIA-le toetuse väljamaksmiseks maksetaotluse koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega.

Uudised

15. maiks tuli mesinikel teatada PRIA-le põllumajandusloomade registri jaoks mesilasperede arvud ja seakasvatajatel enda peetavate sigade arvud 1. mai 2018 seisuga.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus