Lisatud: 03. jaanuar 2011

Viimati muudetud: 03. jaanuar 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

03Jan2011 Erametsakeskuse nõukogu kinnitas siseriiklike toetuste eelarved 2011 aastaks

SA Erametsakeskus (EMK) nõukogu kinnitas 27. detsembril erametsaomanike toetamiseks planeeritavad toetusvoorude tähtajad ja rahalised vahendid. Kokku saavad erametsaomanikud toetust 2,82 miljoni eurot.

Erametsanduse toetusi on kahte liiki: otse metsaomanikele makstavad ja erametsanduse tugisüsteemi (metsaühistud, konsulendid ja tugiisikud) osalistele suunatud toetused.


Toetused metsaomanikele 2011. aastal:

1.      Erametsaomanike metsa inventeerimise ja metsamajandamiskavade koostamise toetus.
Toimub kolm taotlusvooru, mille taotluse esitamise tähtajad on 21. märts, 08. august ja  05. detsember ning toetuse eelarve kokku on 958 675 eurot.

2.      Metsa uuendamise toetus.
Sarnaselt 2010. aastale on taotluste esitamise tähtpäevad 14. juuni ja 19. november ning eelarve 639 116 eurot.

3.      Pärandkultuuri säilitamise toetus.
Taotluse esitamise tähtpäev on 1. mai ning eelarve 19 173 eurot.

4.      Erametsaomanike nõustamise toetus
Metsaomanikel on võimalus pöörduda konsulentide poole jooksvalt aasta jooksul ning metsaühistud saavad esitada taotlusi toetuse saamiseks iga kuu 15. kuupäevaks. Eelarvesse on planeeritud 383 470 eurot.


Metsaomanikele on taotluste esitamisel abiks tugiisikud, konsulendid ja metsaühistud üle Eesti. Taotlejale sobivaima leiab erametsanduse portaalist www.eramets.ee. Loomulikult võib alati pöörduda ka EMK poole.

 

Erametsanduse tugisüsteemile suunatud toetuste eesmärk on tagada erametsaomanikele ühtlane ja kvaliteetne abi riigi ja kolmanda sektori koostöös. Üldjuhul saavad neid toetusi taotleda metsaühistud ja konsulendid, kuid teatud tegevusi korraldab EMK.

1.      Erametsaomanike koolitamise toetus.
Erametsaomanike ja tugisüsteemi koolitamist korraldab EMK ning koolituste toimumisest teavitatakse jooksvalt erametsanduse portaali kalendrist http://www.eramets.ee/urituste-kalender või ajakirjanduse vahendusel. järgmiseks aastaks on metsaomanike koolitamiseks  planeeritud 63 912  eurot.

2.      Konsulentidele metsamajandamise valdkonnas kutsekvalifikatsiooni omistamise toetus.
Eelarvesse on planeeritud 1 598 eurot ning taotluste esitamise tähtpäevast teavitab EMK vähemalt 30 päeva ette.

3.      Metsaühistu toetus.
Metsaühistu toetuse taotluse esitamise tähtpäev on 4. veebruar ning toetuse eelarve on 319 560 eurot.

4.      Piirkondliku tugiisiku toetus.
Piirkondlikud tugiisikud valitakse avaliku konkursiga. EMK teavitab konkursi toimumisest vähemalt 10 kalendripäeva enne konkursi tähtpäeva erametsanduse portaalis või meediakanalite vahendusel. Kuna praeguste tugiisikutega on kehtivad lepingud 2011. aasta detsembrini, siis toimub konkurss tõenäoliselt aasta kolmandas kvartalis. Piirkondliku tugiisiku toetuse eelarve on 306 775 eurot.

EMK jätkab vääriselupaiga kaitselepingute sõlmimist, milleks on eelarves 127 823 eurot.


Täpsemat infot toetuse saamise tingimuste ja nõuete kohta saab www.eramets.ee/toetused. Samuti võib küsimusi saata siseriiklik@eramets.ee.

Uudised

Euroopa Kontrollikoda on 2019.a. aasta alguses avaldanud oma eriaruande 01/2019 „Võitlemine pettustega ELi raha kasutamisel: vajadus tegutseda“. Kontrollikoda on Euroopa Liidu sõltumatu audiitor ja annab hinnangu nii Euroopa Komisjoni kui ka liikmesriikide süsteemidele. Kontrollikoja eriaruande hinnangul peaks EL tugevdama võitlust pettuste vastu ja anti mitmeid soovitusi, kuidas tuleks pettustevastast süsteemi

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike