Lisatud: 16. veebruar 2017

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

16Veebr2017 Erakorralist kohandamistoetust soovib 96 seakasvatajat ja 719 piimalehmade pidajat

Möödunud nädalal lõppes PRIA vahendusel erakorralise kohandamistoetuse taotluste vastuvõtt piimalehmade ja sigade kasvatajatelt. Toetusteks eraldatud eelarve on kokku 16,16 mln eurot. Taotluse toetuse saamiseks esitasid 96 seakasvatajat ja 719 piimalehmade pidajat.

Pool eelarvest pärineb Euroopa Liidu eelarvest, pool Eesti riigilt. 21% eelarvest kasutatakse sealihatootjatele ja 79% piimatootjatele toetuse maksmiseks. Väikesemahulise tootmise abistamine põhineb asjaolul, et väiketootjad on piimaturu kriisiolukorra tõttu olnud majanduslikult eriti haavatavas seisus ning sealihatootjate tegevust on oluliselt mõjutatud sigade Aafrika katk ja turuhäired.

Üks tingimus toetuse saamiseks, mille loomapidajad said valida, on tootmise mittesuurendamine (loomade arv ei suurene 1.maini 2017). See aitab kriisi tingimustes piirata piima ja sealiha pakkumist ja mõjub seega turgu stabiliseerivalt.

Toetusi sai taotleda mõlemas loomagrupis erinevatel tingimustel, mis seostuvad loomapidaja varasema majandustegevusega. Näiteks on piimalehmade kohta toetuse saamine seotud piima käitlemise või turustamise loa olemasoluga, sigade puhul sellega, millises nn katkutsoonis sigu peetakse. Piimalehmade puhul on loomade arvu aluseks  põllumajandusloomade register. Sigade arvu peab loomapidaja teatama registrile üks kord aastas 1. mai seisuga ning nende kohta, kes soovisid toetust taotluse esitamise kuupäeva sigade arvu alusel,  saab PRIA vajalikud andmed Veterinaar- ja Toiduametilt. Toetust ei maksta seakasvatajatele, kes on juba saanud Maaelu Edendamise SA-lt hüvitist seakasvatuse likvideerimiseks.

1.mai 2016 seisuga registrile teatatud sigade eest soovis toetust 58 taotlejat 157 750 sea ja 10 521 emise eest; 38 seakasvatajat soovisid toetust taotluse esitamise ajal peetavate loomade alusel, mida 1.maini ei suurendata. Nende sigade hulk selgub VTA kohapealsete kontrollide tulemusel saadavatest andmetest.

611 piimalehma pidajat soovivad toetust 1. dets 2016 seisuga peetud 75 699 piimalehma kohta ning 108 piimalehma pidajat taotlesid toetust 6810 looma kohta, lubades nende arvu 1. maini mitte suurendada.

Ühikumäärad sigadele on 8-27,24 eurot sõltuvalt sellest, millises katkutsoonis sigu kasvatatakse. Piimatootjale antava toetuse ühikumäära otsustab PRIA, arvestades toetuse andmiseks eraldatud rahalisi vahendeid, millest on maha arvatud sealihatootjatele antava toetuse kogusumma, ning kõikide nõuetele vastavate piimatõugu lehmade arvu.

Piima- ja sealihatootjatele, kes võtavad kohustuse mitte suurendada oma loomade arvu, makstakse toetus välja pärast 1. maid 2017. Teistele planeerib PRIA toetuse väljamaksmise  hiljemalt märtsikuu lõpuks. Eraisikute toetustelt arvatakse eelnevalt maha tulumaks.

Rohkem  infot toetusmeetme kohta vt PRIA kodulehelt.

 

Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus