Lisatud: 16. veebruar 2017

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

16Veebr2017 Erakorralist kohandamistoetust soovib 96 seakasvatajat ja 719 piimalehmade pidajat

Möödunud nädalal lõppes PRIA vahendusel erakorralise kohandamistoetuse taotluste vastuvõtt piimalehmade ja sigade kasvatajatelt. Toetusteks eraldatud eelarve on kokku 16,16 mln eurot. Taotluse toetuse saamiseks esitasid 96 seakasvatajat ja 719 piimalehmade pidajat.

Pool eelarvest pärineb Euroopa Liidu eelarvest, pool Eesti riigilt. 21% eelarvest kasutatakse sealihatootjatele ja 79% piimatootjatele toetuse maksmiseks. Väikesemahulise tootmise abistamine põhineb asjaolul, et väiketootjad on piimaturu kriisiolukorra tõttu olnud majanduslikult eriti haavatavas seisus ning sealihatootjate tegevust on oluliselt mõjutatud sigade Aafrika katk ja turuhäired.

Üks tingimus toetuse saamiseks, mille loomapidajad said valida, on tootmise mittesuurendamine (loomade arv ei suurene 1.maini 2017). See aitab kriisi tingimustes piirata piima ja sealiha pakkumist ja mõjub seega turgu stabiliseerivalt.

Toetusi sai taotleda mõlemas loomagrupis erinevatel tingimustel, mis seostuvad loomapidaja varasema majandustegevusega. Näiteks on piimalehmade kohta toetuse saamine seotud piima käitlemise või turustamise loa olemasoluga, sigade puhul sellega, millises nn katkutsoonis sigu peetakse. Piimalehmade puhul on loomade arvu aluseks  põllumajandusloomade register. Sigade arvu peab loomapidaja teatama registrile üks kord aastas 1. mai seisuga ning nende kohta, kes soovisid toetust taotluse esitamise kuupäeva sigade arvu alusel,  saab PRIA vajalikud andmed Veterinaar- ja Toiduametilt. Toetust ei maksta seakasvatajatele, kes on juba saanud Maaelu Edendamise SA-lt hüvitist seakasvatuse likvideerimiseks.

1.mai 2016 seisuga registrile teatatud sigade eest soovis toetust 58 taotlejat 157 750 sea ja 10 521 emise eest; 38 seakasvatajat soovisid toetust taotluse esitamise ajal peetavate loomade alusel, mida 1.maini ei suurendata. Nende sigade hulk selgub VTA kohapealsete kontrollide tulemusel saadavatest andmetest.

611 piimalehma pidajat soovivad toetust 1. dets 2016 seisuga peetud 75 699 piimalehma kohta ning 108 piimalehma pidajat taotlesid toetust 6810 looma kohta, lubades nende arvu 1. maini mitte suurendada.

Ühikumäärad sigadele on 8-27,24 eurot sõltuvalt sellest, millises katkutsoonis sigu kasvatatakse. Piimatootjale antava toetuse ühikumäära otsustab PRIA, arvestades toetuse andmiseks eraldatud rahalisi vahendeid, millest on maha arvatud sealihatootjatele antava toetuse kogusumma, ning kõikide nõuetele vastavate piimatõugu lehmade arvu.

Piima- ja sealihatootjatele, kes võtavad kohustuse mitte suurendada oma loomade arvu, makstakse toetus välja pärast 1. maid 2017. Teistele planeerib PRIA toetuse väljamaksmise  hiljemalt märtsikuu lõpuks. Eraisikute toetustelt arvatakse eelnevalt maha tulumaks.

Rohkem  infot toetusmeetme kohta vt PRIA kodulehelt.

 

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike