Lisatud: 13. september 2018

Viimati muudetud: 13. september 2018

A A A
Prindi rss

Uudised

13Sep2018 Erakorraline toetus 2017.a ilmastikukahjude eest jõuab põllumeesteni

2017. aasta oli nii vihmaderohke, et mitmel pool jäi põldudelt kartul ja köögivili koristamata, talivili jäi liigniiskuse tõttu külvamata või hävis. Ilmastikukahjude korvamiseks sai 2018.a kevadel taotleda kaht liiki erakorralist toetust ning täna maksab PRIA määratud toetused välja.

Erakorralist toetust kartuli ja avamaaköögivilja kasvatajatele makstakse kahe ühikumäära alusel: kartulisaagi koristamata jätmise korral 669,98 eurot hektari kohta ning koristamata jäänud avamaaköögivilja kasvupinna eest 2567,12 eurot/ha. Kartuli kohta makstavat toetust saavad 105 taotlejat 430 ha eest, koristamata jäänud avamaaköögivilja eest määrati hüvitis 46 põllumehele 185 ha kohta. Eesti riigi rahastatud toetust määrati 128 põllumehele kokku 463 308 eurot, toetusesaajate andmed on PRIA kodulehel.

Osaline toetus määrati 10 juhul ja toetusest ilmajääjaid on 13. Osalise määramise said need, kel saadaolev summa ületas taotleja vähese tähtsusega abi limiiti. Limiite kontrollis PRIA riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrist

Toetuseta jätmist põhjustas see, kui taotleja kasvatatav kultuur polnud toetuskõlbulik või oli saak koristatud/hävinud enne määruses sätestatud perioodi.

Erakorralist toetust talivilja kasvatajatele makstakse neile, kes ei saanud eelmisel aastal augustist oktoobrini tugevate sademete tõttu talivilja külvata või külvatu hävis. Täielikult rahuldati 531 taotlust ja osaliselt 38, toetust makstakse kokku 39 047 hektari kohta.

Põhiliseks vähendamise põhjuseks oli toetuse taotlemine maale, mille kasutusõigus taotlejal puudus. Mõnel juhul ei olnud taotlusele kantud põldudel kasvatatud kultuurid toetusõiguslikud.

Taliviljatoetuse ühikumäär on 34,28 eurot/ha. Toetust rahastab Euroopa Liit, kokku määrati Eestis toetuseks 1 338 498 eurot. Toetusesaajate andmed on kodulehel.

Erakorraliste toetuste maksetähtaeg on 30. september, kuid PRIA maksab toetused välja täna, 13. septembril. Enda summade kohta saavad taotlejad infot e-PRIA teenusest „Maksete ja võlgnevuste andmed“.

Käesoleval aastal on põllumeestele raskusi põhjustatud põud ning PRIA pingutab, et jõuda kõik tänavu taotletud pindala- ja keskkonnatoetused välja maksta tavapärasest varem. Novembris plaanib PRIA välja maksta üleminekutoetused, alates 1. detsembrist EL rahastatavad otsetoetused ning jaanuaris-veebruaris maaelu arengukava pindala- ja loomatoetused.

Lisad:

Erakorraline toetus kartuli ja avamaaköögivilja kasvatajatele

Maakond

Toetuse saajaid

Pindala ha

Määratud summa* 

HARJUMAA

7

201,04

55 130

IDA-VIRUMAA

6

4,95

5 403

JÕGEVAMAA

6

78,77

41 701

JÄRVAMAA

6

31,81

44 632

LÄÄNEMAA

2

2,3

1 541

LÄÄNE-VIRUMAA

10

26

18 216

PÕLVAMAA

10

21,32

31 945

PÄRNUMAA

15

26,58

35 470

RAPLAMAA

4

13,27

12 324

SAAREMAA

1

6,96

4 663

TARTUMAA

26

60,87

63 965

VILJANDIMAA

19

87,48

78 477

VÕRUMAA

16

53,18

69 840

Kokku

128

614,53

463 308

 

Erakorraline toetus teraviljakasvatajatele

Maakond

Toetuse saajaid

Pindala

ha

Määratud summa*

HARJUMAA

41

2 981,47

102 205

HIIUMAA

2

59,26

2 031

IDA-VIRUMAA

20

1 493,38    

51 193

JÕGEVAMAA

42

3 299,50

113 107

JÄRVAMAA

30

2 048,51

70 223

LÄÄNEMAA

18

814,32

27 915

LÄÄNE-VIRUMAA

59

4 367,67

149 724

PÕLVAMAA

30

2 046,34

70 140

PÄRNUMAA

58

2 770,19

94 962

RAPLAMAA

47

2 080,55

71 321

SAAREMAA

14

794,69

27 242

TARTUMAA

74

5 626,09

192 852

VALGAMAA

28

2 076,48

71 182

VILJANDIMAA

57

6 736,78

230 937

VÕRUMAA

49

1 852,16

63 464

Kokku

569

39 047,39

1 338 498

Eraisikute toetustelt peetakse enne väljamakset kinni üksikisiku tulumaks

Uudised

21.08 toimunud kalandusnõukogu istungil arutati kalandussektori huvigruppidega ettepanekuid Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014‒2020 rakenduskava eelarvevahendite ümberjagamiseks. Lõplikud otsused langetatakse 11. septembril toimuval seirekomisjoni istungil.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus