Lisatud: 09. oktoober 2014

Viimati muudetud: 09. oktoober 2014

A A A
Prindi rss

Uudised

09Okt2014 Eraisikutele makstavatelt põllumajandustoetustelt hakatakse tulumaksu kinni pidama

1.jaanuaril 2015 jõustub Eestis tulumaksuseaduse muudatus, mille alusel muutuvad füüsilistele isikutele makstavad põllumajandus- ja maaelutoetused tulumaksuga maksustavaks. Seadus paneb PRIAle kohustuse füüsiliste isikute toetustelt tulumaks juba toetuste väljamaksmisel kinni pidada.

Praegu kehtivas tulumaksuseaduses on säte (TMS § 19 lg 3 p 3), mille alusel ei maksustata tulumaksuga füüsilisele isikule makstavaid toetusi, kui toetuse maksmise aluseks on seadus. Põllumajandustoetuste maksmise puhul on selleks „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus“.

Uuest aastast põllumajandustoetustele tulumaksuvabastust võimaldanud erisus kaob ning füüsilised isikud saavad PRIAst toetused kätte summas, millelt on 20-protsendiline tulumaks juba kinni peetud.

Tulumaksu tuleb PRIAl alates 1.jaanuarist 2015 hakata kinni pidama lähtudes väljamakse kuupäevast. Olenemata sellest, millal on klient toetust taotlenud, peetakse tulumaks kinni kõigilt eraisikutele tehtavatelt maksetelt, mille PRIA alates 2015. aasta algusest välja maksab.

Näiteks puudutab nimetatud muudatus 2014. aastal taotletud pindalatoetuseid. 2014. aasta lõpuks makstakse välja ühtne pindalatoetus, samuti piimasektori- ja seakasvatuse eritoetus ning neilt maksetelt veel tulumaksu kinni ei peeta. Kevadel taotletud ülejäänud pindalapõhiste maaelu arengukava toetuste väljamaksed toimuvad uuel aastal ning seega kuuluvad need juba tulumaksustamisele, kuigi toetust on taotletud eelmisel kalendriaastal.

Info tulumaksu kinnipidamise kohta saab olema kirjas PRIA eraisikust klientidele toetuse määramise-maksmise dokumentides ning nähtav e-PRIAs.

PRIA deklareerib tulumaksu Maksu- ja Tolliametile ja kannab neile üle.

Tulumaksuseaduse muutmiseks esitas Vabariigi Valitsus Riigikogule eelnõu tänavu juunikuus. Eelnõu seletuskirjast võib lugeda, et ettepaneku seadusemuudatuseks tegi Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (EPKK) ning peamiseks põhjenduseks see, et toetuste mittemaksustamine põhjustab turumoonutusi. Füüsiliste isikute põllumajandustoetuste maksuvabastus on EPKK hinnangul viinud selleni, et maaomanikud soovivad ise ühtset pindalatoetust taotleda ning pole huvitatud maa rentimisest aktiivsetele põllumajandustootjatele, soovimata seejuures renditulult tulumaksu maksta.

Seletuskirjas on välja toodud ka toetuste tulumaksustamise prognoositav mõju riigieelarvele. Eraisikutele makstavate toetuste maksubaasi hinnati seletuskirjas ca 7,5 mln eurole aastas ning sellelt arvestatav 20% tulumaksu annaks riigieelarvele ca 1,5 mln eurot.

PRIA kliendiregistris on registreeritud veidi üle 25 900 füüsilisest isikust kliendi, kellest möödunud aastal sai toetuseid ca 14 000.

Toetusmeetmed, kust on 2013-2014 PRIA vahendusel toetust saanud või taotlenud füüsilised isikud

Otsetoetused

Ühtne pindalatoetus

Piimasektori eritoetus

Seakasvatuse eritoetus

Siseriiklikud lisatoetused (maksti 2013.a,  2014.a ei rakendunud):

Ammlehma kasvatamise üleminekutoetus, ute kasvatamise üleminekutoetus,  piimaüleminekutoetus, põllumajanduskultuuri täiendav otsetoetus (2006, 2008 referentsi alusel), ute üleminekutoetus, veise üleminekutoetus

Maaelu Arengukava toetusmeetmed

Meede 1.5.1 - Metsa majandusliku väärtuse parandamine

Meede 1.5.3 - Kahjustatud metsa taastamine ja metsatulekahju ennetamine

Meede 2.1 - Ebasoodsamate piirkondade toetus

Meede 2.2 - Natura 2000 toetus põllumajandusmaale

Meede 2.3.3 – Ohustatud tõugu loomade toetus (Eesti maakarja tõugu veise, Eesti raskeveo hobuse, Eesti tõugu hobuse, Tori tõugu hobuse pidamise toetus)

Meede 2.3.5 - Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus

Meede 2.4 - Loomade karjatamise toetus

Meede 2.5.1 - Kiviaia taastamise toetus

Meede 2.7 - Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antav toetus

 

Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus