Lisatud: 03. jaanuar 2011

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

03Jan2011 EMK nõukogu kinnitas erametsanduse toetuste taotlemise korra

SA Erametsakeskus (EMK) nõukogu kinnitas 27. detsembril erametsanduse toetuste taotlemise, taotluste menetlemise ja toetuste maksmise korra 2011. aastaks. Toetused võimaldavad tõsta metsaomanike teadmisi ning aitavad majandada Eesti metsi keskkonnasõbralikumalt ja efektiivsemalt.

Korras tehtud muudatused on osaliselt seotud Eesti üleminekuga eurole, kuid on ka täiendusi, millega muutub taotlemisprotsess selgemaks ja lihtsamaks ning paremini kontrollitavaks. Näiteks hakkavad taotlejad saama infot positiivsetest otsustest läbi www.eramets.ee portaali, mis muudab info liikumise kiiremaks ja vähendab halduskoormust.

Alates 16. veebruarist saab erametsaomanike nõustamise toetust taotleda ainult elektrooniliselt läbi e-PRIA portaali. Muudatuse tingis nõustamistoetuse mahu hüppeline kasv, mistõttu tekkis vajadus kiirendada menetlusprotsessi ning vähendada taotlejate ja Erametsakeskuse spetsialistide tehtavat dubleeritud tööd taotluste andmete sisestamisel. Nõustamise toetust saavad taotleda metsaühistud.

Täiendati metsaühistu toetuse aruandluse esitamise korda. Metsaühistud saavad esitada aruandeid kolmes osas ning lõpparuande esitamise tähtpäev on taotluse esitamise aastale järgneva aasta 15. jaanuar. Varasema korra kohaselt võisid metsaühistud esitada aruandeid jooksvalt aasta jooksul.

Muudeti ka piirkondliku tugiisiku toetuse juures tugiisikute kandidaatide  hindamissüsteemi, et see oleks läbipaistvam ja võimaldaks rohkem arvestada tugiisiku kandidaadi võimekust.

Uuel aastal muutuvad ka mitmete toetuste taotlemise tähtajad. Pärandkultuuri säilitamise toetuse taotluse esitamise tähtpäev järgmisel aastal on 1. mai  ning metsa inventeerimise ja metsamajandamise kava koostamise toetuse taotluse esitamise tähtajad on 21. märts, 8. august ning  5. detsember.

 

Täpsemalt saab muudatustest lugeda aadressil http://www.eramets.ee/toetused/.

 

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner