Lisatud: 03. jaanuar 2011

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

03Jan2011 EMK nõukogu kinnitas erametsanduse toetuste taotlemise korra

SA Erametsakeskus (EMK) nõukogu kinnitas 27. detsembril erametsanduse toetuste taotlemise, taotluste menetlemise ja toetuste maksmise korra 2011. aastaks. Toetused võimaldavad tõsta metsaomanike teadmisi ning aitavad majandada Eesti metsi keskkonnasõbralikumalt ja efektiivsemalt.

Korras tehtud muudatused on osaliselt seotud Eesti üleminekuga eurole, kuid on ka täiendusi, millega muutub taotlemisprotsess selgemaks ja lihtsamaks ning paremini kontrollitavaks. Näiteks hakkavad taotlejad saama infot positiivsetest otsustest läbi www.eramets.ee portaali, mis muudab info liikumise kiiremaks ja vähendab halduskoormust.

Alates 16. veebruarist saab erametsaomanike nõustamise toetust taotleda ainult elektrooniliselt läbi e-PRIA portaali. Muudatuse tingis nõustamistoetuse mahu hüppeline kasv, mistõttu tekkis vajadus kiirendada menetlusprotsessi ning vähendada taotlejate ja Erametsakeskuse spetsialistide tehtavat dubleeritud tööd taotluste andmete sisestamisel. Nõustamise toetust saavad taotleda metsaühistud.

Täiendati metsaühistu toetuse aruandluse esitamise korda. Metsaühistud saavad esitada aruandeid kolmes osas ning lõpparuande esitamise tähtpäev on taotluse esitamise aastale järgneva aasta 15. jaanuar. Varasema korra kohaselt võisid metsaühistud esitada aruandeid jooksvalt aasta jooksul.

Muudeti ka piirkondliku tugiisiku toetuse juures tugiisikute kandidaatide  hindamissüsteemi, et see oleks läbipaistvam ja võimaldaks rohkem arvestada tugiisiku kandidaadi võimekust.

Uuel aastal muutuvad ka mitmete toetuste taotlemise tähtajad. Pärandkultuuri säilitamise toetuse taotluse esitamise tähtpäev järgmisel aastal on 1. mai  ning metsa inventeerimise ja metsamajandamise kava koostamise toetuse taotluse esitamise tähtajad on 21. märts, 8. august ning  5. detsember.

 

Täpsemalt saab muudatustest lugeda aadressil http://www.eramets.ee/toetused/.

 

Uudised

Maakasutuse ja põllumajandustootmise planeerimisel on vaja arvestada mullastiku iseärasustega ning muldade kasutussobivusega põllumajanduskultuuride kasvatamiseks. Põllumajandusuuringute Keskuse (PMK) veebirakenduse kaudu saab põllumajandustootja külvikordi paremini planeerida ja rakendada sobivamat agrotehnikat vastavalt mulla lõimise ja veerežiimile.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike