Lisatud: 02. september 2010

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

02Sep2010 Elatis ja FIE

 

Kuidas arvestatakse tu­lu FIE-l, kes elatist peaks maksma hakkama? Ela­tis pole ju ettevõtlusega seotud kulu. Millest FIE siis seda maksma peaks või maksta tohiks? Kas PRIA otsetoetused on ka tulu kohtu mõistes FIE-l, millest peaks hak­kama elatist maksma. Kui, siis kuidas see FIE suudab PRIA nõudeid siis täita (põllud harida ja loomad kasvatada)?

 

Vastab: audiitorbüroo KPMG Baltics OÜ

Elatis ei ole tõepoo­lest FIE ettevõtluse­ga seotud kulu, mis­tõttu seda ettevõtlustulust aha arvata ei saa. PRIA otsetoetus on FIE tulu, kui see on saadud seoses te­ma ettevõtlusega. Kas ko­hus PRIA toetust elati­se määramisel tuluna ar­vestab, sõltub kohtu otsu­sest. Kui FIE esitab füüsili­se isiku tuludeklaratsiooni (vorm A), siis saab ta mak­sustamisperioodi tulust maha arvata makstud ela­tise, mida makstakse koh­tulahendi või notariaalselt kinnitatud või tõestatud kokkuleppe alusel vasta­valt perekonnaseadusele, või elatisabi seaduse alusel makstud elatisabi.

 

Uudis ilmus ajalehes Äripäev, 02.09.2010

 

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus