Lisatud: 27. mai 2013

Viimati muudetud: 27. mai 2013

A A A
Prindi rss

Uudised

27Mai2013 EL-is keelustatakse ajutiselt kolme neonikotinoidset toimeainet sisaldavate taimekaitsevahendite mitmed kasutusalad

Seoses uue teadusliku teabega, mis käsitleb neonikotinoidide subletaalset toimet mesilastele, on Euroopa Komisjon otsustanud piirata ajutiselt kolme toimeainet - klotianidiini, tiametoksaami ja imidaklopriidi sisaldavate taimekaitsevahendite ning nendega töödeldud seemnete kasutamise ja müügi alates 1. detsembrist 2013. Piirang vaadatakse läbi hiljemalt kahe aasta jooksul. Piiratakse pestitsiidide kasutust, mis on mõeldud kasutamiseks mesilasi ja tolmeldajaid ligi tõmbavatel taimedel ja teraviljadel.

25. mail avaldati Euroopa Liidu Teatajas KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 485/2013, 24. mai 2013, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete klotianidiini, tiametoksaami ja imidaklopriidi heakskiitmise tingimustega ning keelatakse neid toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahenditega töödeldud seemnete kasutamine ja müük.

Toiduohutusameti 16. jaanuaril 2013. a avaldatud järelduste kohaselt tuvastati, et teatavate põllukultuuride puhul on toimeainet klotianidiini, tiametoksaami või imidaklopriidi sisaldavad taimekaitsevahendid mesilastele väga ohtlikud. Toiduohutusamet tuvastas eelkõige mesilastele suure, akuutselt avalduva riski, mis tulenes mitme põllukultuuri puhul kokkupuutest tolmuga, mõne põllukultuuri puhul saastunud õietolmu ja nektari jääkide tarbimisest ning maisi puhul kokkupuutest gutatsiooni tulemusel tekkinud vedelikuga. Peale selle ei olnud mitme põllukultuuri puhul võimalik välistada lubamatuid riske, mis käsitlevad akuutset või kroonilist mõju mesilaspere ellujäämisele ja arengule. Ühtlasi tuvastas toiduohutusamet lüngad kõigi analüüsitud põllukultuuride andmetes.

Määruses nimetatud kultuuride seemneid, mis on töödeldud klotianidiini, tiametoksaami või imidaklopriidi sisaldavate taimekaitsevahenditega, ei tohi kasutada ega turule viia, v.a. kasvuhoones kasutatavad seemned alates 1. detsembrist 2013. Nimetatud kultuuride hulgas on Eesti põllumehe jaoks olulisim raps (Brassica napus var. oleifera), mille puhtimiseks kasutatakse peamiselt Cruiser OSR-i ja millele ei ole asendajat.

Lisaks Cruiser OSR-ile on Eestis turule lubatud neonikotinoidseid toimeaineid sisaldavad tooted veel Modesto, Actara 25 WG, Eforia 65 ZC, Confidor, Mido 20 SL, Nuprid ja Monceren G. Rakendatavad piirangud ei puuduta kõiki tooteid (vt tabel). Kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1107/2009 muudab Põllumajandusamet eelnimetatud taimekaitsevahendite kehtivaid lube või tühistab need 30. septembriks 2013. Olemasolevate taimekaitsevahendite laovarude kõrvaldamise tähtaeg on hiljemalt 30. november 2013.

 

Eestis turule lubatud neonikotinoidseid toimeaineid sisaldavad tooted

Cruiser OSR (tiametoksaam)

Raps

puhtimine

keelatud

Eforia 65 ZC (tiametoksaam)

Teraviljad

avamaa, pritsimine

keelatud

Actara 25 WG            (tiametoksaam)

Teraviljad

Kartul

Dekoratiivtaimed, kurk, tomat

Porgand, kapsas, metsandus

avamaa, pritsimine

avamaa, pritsimine

kasvuhoone, pritsimine

avamaa, pritsimine

keelatud

lubatud

lubatud

lubatud

Confidor (imidaklopriid)

Kurk, tomat, maguspipar,

Dekoratiivtaimed      

kasvuhoone, pritsimine

lubatud

Mido 20 SL (imidaklopriid)

Kartul

õunapuud

 

lubatud

lubatud pärast õitsemist

Nuprid (imidaklopriid)

mais, raps

Suhkrupeet

puhtimine

puhtimine

keelatud

lubatud

Monceren G (imidaklopriid)

Kartul 

avamaa, pritsimine

lubatud

Modesto (klotianidiin)

Suvi- ja taliraps

puhtimine

keelatud

                                   

EL Komisjoni vastavasisulise pressiteatega saab tutvuda siin. 

                                  

Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner