Lisatud: 17. november 2010

Viimati muudetud: 18. november 2010

A A A
Prindi rss

Uudised

17Nov2010 Eestlasele läheb kõige enam korda toidu kvaliteet ja värskus

Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) äsja avaldatud arvamusuuringust selgub, et eestlane hoolib kõige enam toidu kvaliteedist ja värskusest (74%).

EL-i 27 liikmesriigis läbi viidud Eurobaromeetri uuringu järgi tuntakse aga liidus tervikuna kõige rohkem muret toidu keemilise ja vähem bakteriaalse saastatuse või toitumis- ja tervise küsimuste pärast. Samuti selgus uuringust, et enamik eurooplasi usaldab toiduohtude teabeallikatena riiklikke toiduameteid ja EFSA-t.

Toiduga seotud arusaamadest seostas valdav enamik toitu ja söömist suurel määral naudinguga, näiteks värske ja maitsva toidu valimisega või ühiste söögiaegadega pereliikmete ja sõprade ringis. Alla poole vastanutest keskendus taskukohaste hindade otsimisele ja nälja kustutamisele. Vähem vastanuid oli mures toiduohutuse (37%) või toitumisküsimuste, näiteks kalorsuse ja toitainete sisalduse jälgimise (23%) pärast.

Võrreldes muude inimesi isiklikult mõjutada võivate ohtudega, arvas enamik ELi kodanikke, et ilmselt mõjutavad majanduskriis (20%) ja saastatus (18%) nende elu rohkem kui toidu võimalik terviseohtlikkus (11%).

Uuringu raportiga on võimalik tutvuda põllumajandusministeeriumi kodulehel http://www.agri.ee/efsa-uudised  ja EFSA kodulehelt http://www.efsa.europa.eu/en/riskcommunication/riskperception.htm

EFSA tellitud arvamusuuring oli teine samalaadne uuring viimase viie aasta jooksul ja see  hõlmas 26 691 üksikisikut kõigist 27 liikmesriigist. Uuringu eesmärk oli saada ülevaade tarbijate muredest toidu ja toiduahelaga seotud ohtude pärast ning teha kindlaks, mil määral usaldavad tarbijad toiduohutuse küsimustes ametiasutusi.

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner