Lisatud: 29. märts 2017

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

29Mar2017 Eestisse ei ole Brasiilia päritolu veise- või linnuliha embargo alla kuuluvatest ettevõtetest toodud

Eestisse ei ole tarnitud Brasiilia päritolu veise- või linnuliha mitte ühestki neist neljast Brasiilia ettevõtetest, millel ei ole enam luba Euroopa Liitu oma kaupu eksportida.

Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) andmetel ei ole alates 2016. aastast Eestisse otse läbi veterinaarkontrolli piiripunktide Brasiilia päritolu veise- ja linnuliha imporditud. Eestisse on tarnitud Brasiilia päritolu veise- ja linnuliha läbi teiste Euroopa Liidu (EL) liikmesriikide ehk kauplemise korras. Need saadetised on läbinud veterinaarkontrolli mõne teise Euroopa Liidu piiripunktis ning tunnistatud EL nõuetele vastavaks.

Eestisse on toonud Brasiilia päritolu veise- ja linnuliha läbi teiste riikide viis ettevõtet. Brasiilia veiseliha on toodud Eestisse Suurbritanniast, Hollandist ja Soomest, Brasiilia linnuliha Hollandist ja Austriast.

Veterinaar- ja Toiduamet on teinud nimetatud viies ettevõttes regulaarseid kontrolle ning viis möödunud nädalal läbi ka täiendavad kontrollid. Ühelegi käitlejatest ei ole viimasel aastal tarnitud Brasiilia päritolu veise- või linnuliha neist neljast Brasiilia ettevõtetest, millel ei ole täna enam luba Euroopa Liitu oma saadusi eksportida. Võetud proovide tulemused kinnitasid, et turul olev Brasiilia päritolu veise- ja linnuliha on kõigiti tarbimisväärne.

Täna kohtus Veterinaar- ja Toiduameti peadirektor Indrek Halliste Brasiilia suursaadiku Roberto Coliniga, kes andis ülevaate liha eksporditurul toimuvast. Brasiilia suursaadik lubas igati kaasa aidata Brasiilia lihaturu usaldusväärsuse taastamisele.  

20. märtsil edastas Euroopa Komisjon info liikmesriikide toiduohutuse järelevalvega tegelevatele pädevatele asutustele, et 21 Brasiilia lihakäitlemisettevõtte osas on käimas menetlus. Nendest neljal oli lubatud eksportida toodangut Euroopa Liitu. Komisjon nõudis koheselt nende nelja ettevõtte Euroopa Liitu eksportivate ettevõtete nimekirjast eemaldamist ning nendest ettevõtetest teele saadetud saadetiste tagasikutsumist Brasiiliasse.  21. märtsil andis komisjon liikmesriikidele täpsemad suunised tugevdada Brasiilia päritolu loomse toidu kontrolli Euroopa Liidu välispiiril.

Liha import Euroopa Liidu välistest riikidest Euroopa Liidu territooriumile on lubatud üksnes nende piiripunktide kaudu, kus on võimalik teostada vajalikke veterinaarkontrolli toiminguid. Eestis on selliseid piiripunkte viis: Muuga sadamas ja Paldiski lõunasadamas, Narva ja Luhamaa maanteel ning Koidula raudteel. Kõigis neis piiripunktides töötavad kvalifitseeritud veterinaarjärelevalve ametnikud.

Liha importimisel tuleb kaubasaadetise omanikul sellest piiripunkti veterinaarteenistust vähemalt 24 tundi ette informeerida ja esitada kaup kontrollimiseks piiripunkti veterinaarteenistusele. Kontrollitakse kõiki lihapartiisid. Kui kaupa veterinaarkontrollis nõuetekohaseks ei tunnistata, seda üle piiri ei lubata – kaup kas saadetakse tagasi või hävitatakse. Mõnel erandlikul juhul on võimalik lubada kauba importi muul otstarbel kui algselt kavandatud, näiteks loomadele söötmiseks.    

Liha kontrollimisel tehakse alati dokumentide ja kauba vastavuse kontroll ning iga viienda juhuvaliku alusel valitud saadetise puhul ka füüsiline kontroll. Dokumentide kontrollimisel vaadatakse näiteks sertifikaate ning muuhulgas kontrollitakse ka seda, kas liha tuleb riigist ja ettevõttest, kust import on lubatud. Vastavuse kontrolli käigus hinnatakse kauba vastavust dokumentides esitatud kirjeldusele. Füüsiline kontroll võib muu hulgas hõlmata pakendite ja märgituse kontrolli, maitse, lõhna jms omaduste kontrolli, temperatuuri kontrolli, proovide võtmist ja nende laboratoorseid uuringuid.

Kui liha import on toimunud mõne teise liikmesriigi piiripunkti kaudu ja liha on selles liikmesriigis juba tolli poolt vabasse ringlusse vormistatud, siis võib seda kaupa üle terve EL-i turustada vabalt ehk samadel põhimõtetel kui EL-s toodetud kaupa. Küll aga peab isik, kes teisest liikmesriigist Eestisse liha või muud loomset toitu toob, esitama Veterinaar- ja Toiduametile majandustegevusteate - see kohustus tuleneb loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seadusest. Majandustegevusteated kantakse VTA järelevalve infosüsteemi, mis tagab ülevaate ettevõtetest, kes tegelevad loomse toidu toomisega teistest EL liikmesriikidest ja võimaldab teha ka hilisemat järelevalvet.

Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus