Lisatud: 24. aprill 2009

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

24Apr2009 Eesti toetab Euroopa põllumajanduspoliitika lihtsustamist

Eesti toetab ühes pajude Euroopa Liidu riikidega Euroopa ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) rakendamise lihtsustamist, et see muutuks nii toetuste taotlejatele kui administreerijatele lihtsamaks, odavamaks ja ühiskonnale arusaadavamaks.

Eesti ühines ka vastava deklaratsiooniga, millega soovitakse selgemat tegevusplaani ja ajakava Euroopa Komisjonile konkreetsete ettepanekute väljatöötamiseks. Deklaratsiooniga ühines suur osa liikmesriikidest.

ÜPP lihtsustamise teemat aga ka vähemsoodsate piirkondade määratlemise süsteemi uuendamist puudutati põhjalikult ka põllumajandusminister Helir-Valdor Seedri tänahommikusel kohtumisel Hollandi põllumajandusministri Gerda Verburgiga.

Seedri sõnul tuleb võimalikult kiirest uuendada vähemsoodsate piirkondade määramise kriteeriumid ning muuta Euroopa riikide vahel võrreldavamaks neile piirkondadele antav toetus. Nii oleks tagatud kõigi võrdsem kohtlemine.

Kohtumisel rõhutati ka vajadust tuua selgemalt välja põllumajandustoetuste üldist olemust, sest nende abil pakutakse ühiskonnale avalikku teenust nii toiduga varustamise kui väärtuslike maastike ja keskkonna säilitamisel. Muude teemade osas arutati Hollandi ministriga ka senisest tihedamat koostööd Eesti ja Hollandi vahel Türgile ja teistele riikidele Ida-Euroopas ja Kesk-Aasias planeeritavate abiprojektideraames.

Hollandi ministriga arutati ka arenguabiga seotud küsimusi ning koostööd teaduse ja arenduse vallas Eesti Maaülikooli sotsiaalinstituudi ning Hollandi vastavate uurimisasutuste vahel.

Põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogus andis Euroopa Komisjon ka ülevaate planeeritavast Euroopa ühise kalanduspoliitika reformpaketist, mille eesmärk on kriitiliselt üle vaadata ning vajadusel muuta või täiendada praktiliselt kogu kalanduspoliitikat.

Ülevaade tõi välja kalanduspoliitika senise rakendamise edusammud, aga ka kriitilised arengud. Peamisteks probleemideks on endiselt varude ülepüük, liigsed püügivõimsused aga ka majandus- ja sotsiaalprobleemid kalandussektoris. Eesmärk on rakendada oluliselt efektiivsem ja jätkusuutlikum kalanduspoliitika aastast 2012.

Teise kalandusega seotud punktina arutati vesiviljeluse, sealhulgas kalakasvatuse tulevikku Euroopas. Kui mujal maailmas on see valdkond viimastel aastatel kiiresti arenenud, siis Euroopas on toimunud pigem tagasiminek. Peamiste väljakutsetena toodi välja vesiviljeluseks sobivate alade kasutuselevõtuga seotud administratiivsete takistuste rohkust. Kõigi nimetatud teemade arutelu jätkub järgnevatel ministrite nõukogudel.

Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus