Lisatud: 27. mai 2015

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

27Mai2015 Eesti teadlased saavad taotleda toetust rahvusvaheliseks teaduskoostööks

Eesti teadusasutustel ja teadlastel on võimalik saada toetust Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) teaduskoostöö programmist „Loodusressursside majandamine jätkusuutlikes põllumajandussüsteemides“. Kuni 25000 eurost toetust antakse teadusstipendiumina ja konverentside või seminaride korraldamiseks.

„Programmi eesmärk on soodustada koostööd OECD riikide teadlaste vahel ning aidata kaasa teadmistepõhiste poliitikameetmete kujundamisele,“ ütles põllumajandusministeeriumi esindaja OECD juures Tiina Vares. „Eesti teadlastel on toetuse taotlemiseks head eeldused, kuna meil on mitmeski valdkonnas varasem koostöökogemus teiste OECD riikide teadlastega. Näiteks osaletakse Euroopa Liidu põllumajanduse, toidu ja keskkonna valdkonna teaduskoostöö võrgustikes programmi Horizon 2020 raames.“

Programmis  „Loodusressursside majandamine jätkusuutlikes põllumajandussüsteemides“ (Co-operative Research Programme on Biological Resource Management for Sustainable Agricultural Systems e CRP) on võimalik toetust taotleda:

  • Teadusstipendiumina kuni 25 000 eurot. Stipendiumi makstakse teadlasele, kellel on doktorikraad, oma uurimisrühm ning –teema. Stipendium võimaldab töötamist OECD liikmesriigi teaduskeskuses, koostöö tulemusena peab valmima teaduspublikatsioon. Teadusteema peab haakuma põllumajanduse, keskkonna, kalanduse või toiduvaldkonna poliitikate tulevikuvajadustega.
  • Konverentside korraldamiseks kuni 25 000 eurot. Toetus võimaldab konverentsi korraldajail kutsuda esinejaiks maailma tippteadlasi ja konverentsil esitatud teadustööd kogumikuna publitseerida.

Taotluste esitamise tähtaeg on 10. september 2015.

Konverentsitoetuste ja teadusstipendiumite üle otsustab CRP teadusnõukogu, mis koosneb OECD riikide teadlastest. Eestit esindab CRP teaduskoostöö programmis Eesti Maaülikooli teadusprorektor Ülle Jaakma.

 

Põhjalikum info CRP ja taotlusvooru kohta inglise keeles http://www.oecd.org/tad/crp/

 

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner