Lisatud: 03. juuli 2012

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

03Jul2012 Eesti sai ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni Euroopa regiooni eesistujaks

Juulist kuni 2012. aasta lõpuni on ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) Euroopa regiooni eesistujaks Eesti.

Eesti eesistumise peamisteks eesmärkideks on regiooni juhtimise korrastamine, positsioonide senisest parem kooskõlastamine ja uute, ühishuvi pakkuvate põllumajandusteemade fookusesse tõstmine regioonis. Eesti on ka esimene eesistuja, kes on koostanud eesistumise täpsema ajakava.

„Oluline on tähtsates küsimustes jõuda konsensusele sellisel moel, et Euroopa regioon esineks FAO kohtumistel senisest koordineeritumalt ning kõlama jääks regiooni kui terviku seisukoht,“ ütles Eesti esindaja FAO juures Ruve Šank. „Samuti soovime jõuda enam sisuliste aruteludeni, näiteks selgitada välja, millised on Euroopa regiooni riikide ning FAO võimalused panustada toiduraiskamise probleemi vähendamisse.“

Euroopa regioon koosneb 27 EL-i liikmesriigist ja 22 mitteliikmest. FAO on ainus rahvusvaheline põllumajandusvaldkonna organisatsioon, kus on koos n-ö laiem Euroopa. Üheks Eesti ettepanekuks FAOs on ka üleeuroopaline rukkiprojekt, mis on samuti võimalus Lääne- ja Ida-Euroopa koostööks, eesmärgiga viia rukis 2015. aasta maailmanäitusele Milanos.

Eesti võttis FAO Euroopa regiooni eesistuja kohustused üle Taanilt ning 2013. aastal jätkab eesistuja tööd Holland, kes on Eesti kõrval kaaseesistujaks.


Taustaks:
1945. aastal loodud FAO keskendub oma tegevuses maailma toiduga varustatusele ja maapiirkondade arengule, pakkudes selleks informatsiooni, vastavat poliitika-alast kompetentsi, samuti võimalust riikidel omavahel kohtuda ning viia abi ja teadmisi nende juurde, kes seda kõige rohkem vajavad.
FAO-l on 189 liikmesriiki. FAO liige on ka Euroopa Liit. Eesti on FAO liige alates 1991. aastast, aastatel 1995–1997 kuulus Eesti FAO juhtorganisse. Alates 1. septembrist 2007 on Eesti alaline esindaja FAO juures Ruve Šank, käesoleva aasta septembrist asub Eestit FAO juures esindama Siim Tiidemann.

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus