Lisatud: 10. jaanuar 2006

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

10Jan2006 Eesti püsirohumaade kogupindala tuleb säilitada

Igal EL liikmesriigil on kohustus säilitada püsirohumaa osakaal kogu põllumajandusliku maa suhtes. Eesti kohustusealuseks pinnaks jääb 2005. aasta taotlustel esitatud püsirohumaa 219 tuhat hektarit, mis moodustab 26% kogu toetusalusest 838 tuhandest hektarist.

Alates 2006. aastast on ühtset pindalatoetust ning põllukultuuride ja põllumajandusloomade lisamakset võimalik taotleda neil taotlejatel, kes on eelneva 12 kuu jooksul säilitanud või suurendanud püsirohumaa pindala. Seega tuleb taotlejatel alates tänavusest jälgida, et nad ei märgiks pindalatoetuse taotlusele püsirohumaa teatisele märgitud pindalast väiksemat loodusliku või pikaajalise rohumaa all olevat pinda. Küll on aga lubatud püsirohumaa pindala suurenemine.

Kui pärast 2006. aasta toetuste menetlemist selgub, et püsirohumaa (looduslik ja pikaajaline rohumaa) suhtarv kogu põllumajandusliku maa suhtes langeb 2005. aastaga võrreldes üle 5%, siis peavad põllumajandustootjad püsirohumaa pinna vähendamiseks või kasutusotstarbe muutmiseks esitama hiljemalt 1.märtsiks 2007 vastava taotluse. Taotluste rahuldamise või mitterahuldamise otsustab PRIA hiljemalt 1. aprilliks 2007, lähtudes taotlejate võrdse kohtlemise printsiibist ja riigi tasandil vajaliku püsirohumaa pindala säilitamise kohustusest.

Alates tänavusest aastast saab põllumassiividele, millele aastatel 2004 või 2005 pindalatoetust ei taotletud, taotleda toetust ainult püsirohumaale. Samuti tuleb kõikidel 2005.a püsirohumaa säilitamise kohustuse võtnutel maakasutuse üleminekul teavitada uut kasutajat kaasnevast püsirohumaa säilitamise nõudest.
Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike