Lisatud: 03. juuni 2009

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

03Jun2009 Eesti ootab Euroopalt otsetoetuste osas ebavõrdsuse kaotamist

Euroopa Liit peab Eesti hinnangul 2013. aastal algaval eelarveperioodil muutma põllumajanduse otsetoetuste maksmise korda ning kaotama praegu erinevates riikides maksvate otsetoetuste erinevused.

Euroopa Liidu (EL) põllumajandusministrid arutavad otsetoetuste ja ELi ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) üle 1.-2. juunil Tšehhis Brnos peetaval mitteametlikul kohtumisel.

Põllumajanudsminister Helir-Valdor Seedri sõnul ei ole täna pohjendatud, miks ajaloolised erinevused erinevate liikmesriikide otsetoetuste vahel peaksid ka tulevikus jätkuma. Seeder esitas oma kolleegidele Eesti ettepaneku otsetoetuste süsteemi põhielementidest, mis peaks viima nende arvestamise alused üleeuroopaliselt vorreldavale tasemele.

"Eesti toetab selgelt otsetoetuste süsteemi muutmist ning nende ümberjaotumist üleeuroopaliste kriteeriumite alusel," lausus Seeder. "Tuleviku poliitika peab arvestama avalikku huvi ja baseeruma ühisel poliitikal tulevikueesmärkide saavutamiseks."

Eesti seisukohalt on otsetoetused ka pärast 2013. aastat õigustatud, kui nende maksmise korral tagab põllumajandustootja avaliku hüve pakkumise. Avaliku hüve all tuleb mõista jätkusuutliku ressursikasutusega piisavat toidutootmist, mis oleks ohutu, kõrgekvaliteediline ning mõistliku hinnaga. Samuti, et tootmisega üheaegselt säilitataks maastikuline avatus, bioloogiline mitmekesisus ning põllumajandusmaa heas korras hoidmine, eesmärgiga maa vajadusel koheselt kasutusse võtta võimalikult väikeste kulutustega.

Paljude riikide jaoks oleks otsetoetuste suurenemine põhjendatud seetõttu, et Euroopa Liidu keskkonnanõuded ja standardid on muutunud järjest karmimaks ning seda eriti muu maailmaga võrreldes. Nende täitmiseks tehtavate täiendavate kulutuste hüvitamine oleks mõistlik, pidades silmas globaalset toiduainete nõudluse suurenemist ja sellest tulenevat survet toiduainete kallinemiseks.

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus