Lisatud: 21. juuni 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

21Jun2005 Eesti maaelu arengut kujundavas määruses arvestati Eesti ettepanekutega


“Tegemist on mahuka ja Eesti maaelu arengu seisukohalt väga olulise dokumendiga, mille üle on erinevatel tasanditel läbirääkimisi peetud juba eelmise aasta suvest saadik,” ütles Luksemburgis Ministrite Nõukogus Eestit esindanud põllumajandusminister Ester Tuiksoo. “Samas kinnitas määruse üksmeelne vastuvõtmine ka seda, et koostöö ELi riikide vahel on olnud põllumajandusministrite tasandil väga konstruktiivne,” lisas minister.

Eestil oli määruse eelnõu osas mitu sisulist ettepanekut, mis leidsid ka suures osas lõpptekstis arvestamist. Vastavalt meie ettepanekule kohandati kolme prioriteeditelje (põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõime tõstmine, keskkond ja maastik ning üldine maaelu areng) määrasid, NATURA toetuse  maksmisel otsustati võtta arvesse ka kitsenduste tõttu saamata jäänud tulu, loobuti LEADER meetme reservist, toetatavate tegevuste hulka lisati maaparandusinvesteeringud ja lisandus innovatsiooni sisaldav meede.

”Sisuliselt annab see dokument ülevaate toetusmeetmetest, milliste rakendamisel saab kasutada kaasfinantseerimisena EL eelarvevahendeid,” ütles Tuiksoo. Samuti määrati ära vajalik administreerimise, seire ja hindamissüsteem ning rakendamise aluseks olevad strateegilised dokumendid.

Järgmise sammuna peab Euroopa Komisjon kinnitama detailsemad rakenduseeskirjad ja ministrid EL maaeluarengu strateegia. Lähtuvalt eelnimetatud strateegiast töötavad liikmesriigid välja oma vajadusi arvestavad maaeluarengukavad.

Põllumajandusministeerium on juba alustanud määruse tutvustamist ning koostöös sotsiaal-  ja majanduspartneritega Eesti Maaelu Arengukava 2007-2013 ettevalmistamist.

Heakskiidu saanud määruse eesmärkideks on põllumajanduse ja keskkonna konkurentsivõime parandamine. Samuti elukvaliteedi tõus ja majandustegevuse mitmekesistamine maal.


Lisainformatsioon:

Liina Lepik
Põllumajandusministeerium
Avalike suhete osakond
6256110; 50 62 169

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus