Lisatud: 21. juuni 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

21Jun2005 Eesti maaelu arengut kujundavas määruses arvestati Eesti ettepanekutega


“Tegemist on mahuka ja Eesti maaelu arengu seisukohalt väga olulise dokumendiga, mille üle on erinevatel tasanditel läbirääkimisi peetud juba eelmise aasta suvest saadik,” ütles Luksemburgis Ministrite Nõukogus Eestit esindanud põllumajandusminister Ester Tuiksoo. “Samas kinnitas määruse üksmeelne vastuvõtmine ka seda, et koostöö ELi riikide vahel on olnud põllumajandusministrite tasandil väga konstruktiivne,” lisas minister.

Eestil oli määruse eelnõu osas mitu sisulist ettepanekut, mis leidsid ka suures osas lõpptekstis arvestamist. Vastavalt meie ettepanekule kohandati kolme prioriteeditelje (põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõime tõstmine, keskkond ja maastik ning üldine maaelu areng) määrasid, NATURA toetuse  maksmisel otsustati võtta arvesse ka kitsenduste tõttu saamata jäänud tulu, loobuti LEADER meetme reservist, toetatavate tegevuste hulka lisati maaparandusinvesteeringud ja lisandus innovatsiooni sisaldav meede.

”Sisuliselt annab see dokument ülevaate toetusmeetmetest, milliste rakendamisel saab kasutada kaasfinantseerimisena EL eelarvevahendeid,” ütles Tuiksoo. Samuti määrati ära vajalik administreerimise, seire ja hindamissüsteem ning rakendamise aluseks olevad strateegilised dokumendid.

Järgmise sammuna peab Euroopa Komisjon kinnitama detailsemad rakenduseeskirjad ja ministrid EL maaeluarengu strateegia. Lähtuvalt eelnimetatud strateegiast töötavad liikmesriigid välja oma vajadusi arvestavad maaeluarengukavad.

Põllumajandusministeerium on juba alustanud määruse tutvustamist ning koostöös sotsiaal-  ja majanduspartneritega Eesti Maaelu Arengukava 2007-2013 ettevalmistamist.

Heakskiidu saanud määruse eesmärkideks on põllumajanduse ja keskkonna konkurentsivõime parandamine. Samuti elukvaliteedi tõus ja majandustegevuse mitmekesistamine maal.


Lisainformatsioon:

Liina Lepik
Põllumajandusministeerium
Avalike suhete osakond
6256110; 50 62 169

Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike