Lisatud: 13. juuni 2008

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

13Jun2008 Eesti maaelu arengukava toetused on rakendunud hästi
Seirekomisjoni esimehe põllumajandusministeeriumi maaelu- ja kalanduspoliitika asekantsleri Toomas Kevvai sõnul võib senist toetuste rakendamist pidada igati kordaläinuks. "Võttes arvesse, et MAK sai lõpliku Euroopa Komisjoni poolse heakskiidu alles 2007. aasta lõpus, võib pidada positiivseks, et praeguseks on avatud peaaegu pooled arengukava toetusmeetmetest. Lisades siia juurde tõsiasja, et esitatud taotluste arvu poolest oleme juba praeguseks ületanud aastatel 2004-2006 esitatud investeeringutoetuste taotluste arvu, võib arengukava senise progressiga rahule jääda," rõhutas Kevvai.

Lisaks anti seirekomisjoni liikmetele ülevaade MAKi plaanitavatest muudatustest ning arutati detailselt läbi tootjarühmade loomise ja arendamise (meede 1.9) samuti majandustegevuse mitmekesistamise maapiirkonnas (meede 3.1) toetuse suurprojektide põhimõtted, mis kõik said ka seirekomisjoni poolse heakskiidu.

MAKi seirekomisjoni ülesanne on jälgida ja juhendada arengukava elluviimist ning anda hinnang arengukavas seatud eesmärkide saavutamisele. Komisjoni kuuluvad erinevate ministeeriumide, keskkonnaorganisatsioonide, teadusasutuste ning erinevate põllumajandus- ja maaelusektori organisatsioonide (talupidajad, põllumajandustootjad, maaturism, maamajanduse mitmekesistamine, kohalikud tegevusgrupid jt) esindajad.

Eelarveperioodil 2007-2013 rahastab Euroopa Liit maaelu arengu toetusi Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD), mida liikmesriigid omalt poolt kaasfinantseerivad. MAKi raames on võimalik Eesti põllumajandust ja maaelu seitsme aasta jooksul toetada ligikaudu 14,5 miljardi krooniga, millest Eesti riigi kaasfinantseering moodustab ligikaudu 3,3 miljardit krooni.

Täpsem info MAKi toetuste ja arengukava kohta on kättesaadav põllumajandusministeeriumi kodulehel aadressil www.agri.ee/mak.
Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner