Lisatud: 15. november 2006

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

15Nov2006 Eesti maaelu arengukava 2007-2013 koostamine on jõudnud lõpusirgele
Eile toimunud põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu (PMAN) ning uue maaelu arengukava ettevalmistamiseks moodustatud juhtkomisjoni ühisistungil tutvustati Eesti maaelu arengukava 2007-2013 (MAK) ettevalmistamisega seotud arenguid. Nõukogu liikmetele anti ülevaade eelmisel nädalal toimunud mitteametlikul kohtumisel Euroopa Komisjoni poolt esitatud kommentaaridest MAK-i eelnõule. "Euroopa Komisjoni üldkommentaar MAK-i eelnõu kohta oli positiivne – Eesti on oma arengukava koostamisel jõudnud kaugemale, kui paljud teised Euroopa Liidu liikmesriigid," selgitas põllumajandusministeeriumi maaelu- ja kalanduspoliitika asekantsler Toomas Kevvai. Maaelu arengukava koostamine on praeguseks jõudnud viimasesse viimistlemise faasi. Lähiajal saadetakse arengukava ministeeriumide vahelisele kooskõlastusringile ning pärast Vabariigi Valitsuse poolt heakskiitmist on kavas MAK ametlikult Euroopa Komisjonile esitada. Kevvai andis nõukogu liikmetele ka ülevaate MAK-i koostamise käigus sotsiaalpartnerite esitatud ettepanekutest. Kokku esitati 32 organisatsiooni ja eraisiku poolt ligikaudu 350 kommentaari või ettepanekut, millest arvestati 130 (37%), osaliselt arvestati 80 (24%) ning ei arvestatud 100 ettepanekut (30%). Hetkel on veel vastus lahtine veel 30 ettepaneku osas (9%). Kõikide ettepanekute ja kommentaaridega (ning ministeeriumi vastustega neile) saab tutvuda internetiaadressil www.agri.ee/mak. Nõukogu liikmetele tutvustati ka esialgseid MAK-i meetmete seitsme aasta eelarveid: I telg – Põllumajandus ja metsandussektori konkurentsivõime parandamine (5,7 miljardit krooni) - Meede 1.1 Põllumajandustootjate ajakohastamine – 3 110,8 miljonit krooni; - Meede 1.2 Põllumajandustootjatele ja metsandussaadustele lisandväärtuse andmine – 631,8 miljonit krooni; - Meede 1.3 Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamise toetus – 194,4 miljonit krooni; - Meede 1.4 Maaparandus – 583,2 miljonit krooni; - Meede 1.5 Metsamajandus – 340,2 miljonit krooni; - Meede 1.6 Põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamine – 432 miljonit krooni; - Meede 1.7 Koolitus- ja teavitustegevused – 71,4 miljonit krooni; - Meede 1.8 Nõuandesüsteemi ja -teenuste arendamine 35,6 miljonit krooni. II telg – Keskkonna ja paikkonna säilitamine (5,5 miljardit krooni) - Meede 2.1 Ebasoodsamate piirkondade toetus – 854,9 miljonit krooni; - Meede 2.2 Natura 2000 toetus põllumajandusmaale – 160,3 miljonit krooni; - Meede 2.3 Natura 2000 toetus erametsamaale – 502,2 miljonit krooni; - Meede 2.4 Natura 2000 võrgustiku poollooduslike koosluste hooldamine – 406,1 miljonit krooni; - Meede 2.5 Põllumajanduslink keskkonnatoetus – 2 941 miljonit krooni; - Meede 2.6 Vähetootlike investeeringute toetus (kiviaiad, lupjamine, lammutamine) – 295,7 miljonit krooni; - Meede 2.7 Kaitseribade metsastamine – koos meetmega 2.8 68,3 miljonit krooni; - Meede 2.8 Energiavõsa rajamine – koos meetmega 2.7 68,3 miljonit krooni. III telg – Maapiirkondade elu kvaliteet ja maamajanduse mitmekesistamine (3 miljardit krooni) - Meede 3.1 Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas – 1 746,1 miljonit krooni; - Meede 3.2 Külade uuendamine ja arendamine – 362,5 miljonit krooni. IV telg – LEADER (1,431 miljardit krooni – sh. LEADER-i tegevuskulud 286,2 miljonit krooni ning LEADER-i tegevused teiste telgede alt 1 145 miljonit krooni) NB: kõik summad on hetkel esialgsed ja võivad muutuda! Eesti maaelu toetatakse arengukava raames järgneva seitsme aasta jooksul ligikaudu 14,3 miljardi krooniga. MAK-i esimene toetustetelg on mõeldud põllumajanduse, põllumajandussaadusi töötleva tööstuse ja metsanduse konkurentsivõime tõstmiseks. Teine telg on suunatud põllumajanduskeskkonna ja -maastike toetuseks. Kolmanda telje eesmärk on parandada maapiirkondade elu kvaliteeti ning mitmekesistada maamajandust. LEADER telg on mõeldud kohaliku algatuse edendamiseks. Meetmete sisukirjeldused on kättesaadavad maaelu arengukava eelnõust aadressil www.agri.ee/mak. Lisainformatsioon: Margus Palu Põllumajandusministeerium Avalike suhete osakond Tel: 625 6524, 52 007 81 E-post: margus.palu@agri.ee
Uudised

15. maiks tuli mesinikel teatada PRIA-le põllumajandusloomade registri jaoks mesilasperede arvud ja seakasvatajatel enda peetavate sigade arvud 1. mai 2018 seisuga.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus