Lisatud: 03. oktoober 2006

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

03Okt2006 Eesti maaelu arengukava 2007-2013 koostamine on jõudmas lõpusirgele

Istungil arutati komisjoni liikmetega varem toimunud töögruppides lahtiseks jäänud küsimusi ning üles kerkinud probleeme. Põllumajandusministeeriumi maaelu- ja kalanduspoliitika asekantsleri Toomas Kevvai sõnul ollakse praeguseks jõutud erinevate huvide vahel tulevikku vaatava hea kompromissini. "Tänaseks oleme jõudnud tulemuseni, kus meie hinnangul on tagatud ettevõtluse arendamine käsikäes keskkonna säästva kasutusega ning maaelu kvaliteedi parandamisega," rõhutas Kevvai.

Enne maaelu arengukava ministeeriumidevahelisele kooskõlastusringile saatmist täiendatakse arengukava teksti veel sotsiaalpartnerite poolt esitatud parandusettepanekutega. Põllumajandusministeerium on seadnud eesmärgiks esitada arengukava valitsusele heakskiidu saamiseks novembris.

Teise suurema teemana oli istungil tutvustamisel LEADER-tüüpi meetme uuringu tulemused. Uuringu eesmärgiks oli analüüsida huvigruppide valmisolekut rakendada LEADER programmi aastatel 2007-2013 täies ulatuses. Uuringu käigus küsitleti 476 inimest, kes esindasid nelja LEADER programmi seisukohalt olulist huvigruppi  – mittetulundussektorit, kohalikke omavalitsusi, ettevõtjaid ning valdade elanikke.

Taustainformatsioon
Maaelu arengukava (MAK) raames toetatakse Eesti maaelu järgneva seitsme aasta jooksul ligikaudu 14,3 miljardi krooniga. MAK-i esimene telg on mõeldud põllumajanduse, põllumajandussaadusi töötleva tööstuse ja metsanduse konkurentsivõime tõstmiseks. Teine telg on suunatud põllumajanduskeskkonna ja -maastike toetuseks. Kolmanda telje eesmärk on parandada maapiirkondade elu kvaliteeti ning mitmekesistada maamajandust. LEADER telg on mõeldud kohaliku algatuse edendamiseks.

Maaelu arengukava meetmed ja telgede vaheline ligikaudne rahajaotus:
I telg РP̵llumajandus ja metsandussektori konkurentsiv̵ime parandamine (5,7 miljardit krooni)
- Meede 1.1 Põllumajandustootjate ajakohastamine:
        Alameede 1.1.1 Investeeringud mikropõllumajandustootjate arendamiseks;
        Alameede 1.1.2 Põllumajandustootjate pikaajalised investeeringud;
        Alameede 1.1.3 Investeeringud bioenergia tootmisesse;
- Meede 1.2 Põllumajandustootjatele ja metsandussaadustele lisandväärtuse andmine;
- Meede 1.3 Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamise toetus;
- Meede 1.4 Maaparandus;
- Meede 1.5 Metsade majandusliku väärtuse parandamine ja metsandussaadustele lisandväärtuse andmine;
- Meede 1.6 Põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamine;
- Meede 1.7 Koolitus- ja teavitustegevused;
- Meede 1.8 Nõuandesüsteemi ja -teenuste toetamine.
II telg – Keskkonna ja paikkonna säilitamine (5,5 miljardit krooni)
- Meede 2.1 Ebasoodsamate piirkondade toetus;
- Meede 2.2 Natura 2000 toetus põllumajandusmaale;
- Meede 2.3 Natura 2000 toetus erametsamaale;
- Meede 2.4 Natura 2000 võrgustiku poollooduslike koosluste hooldamise toetus;
- Meede 2.5 Põllumajanduslink keskkonnatoetus:
        Alameede 2.5.1 Keskkonnasõbralik tootmine nitraaditundlikul alal;
        Alameede 2.5.2 Keskkonnasõbralik majandamine;
        Alameede 2.5.3 Keskkonnasõbralik majandamine nitraaditundlikul alal;
        Alameede 2.5.4 Mahepõllumajanduslik tootmine;
        Alameede 2.5.5 Ohustatud tõugu looma kasvatamise toetus;
        Alameede 2.5.6 Kohalikku sorti taime kasvatamine.
- Meede 2.6 Kaitseribade metsastamine;
- Meede 2.7 Energiavõsa rajamine;
- Meede 2.8 Kiviaedade rajamise ja taastamise toetus;
- Meede 2.9 Põllumajandusmaa lupjamise toetus;
- Meede 2.10 Kasutusest kõrvale jäänud põllumajanduslike tootmishoonete lammutamine.
III telg – Maapiirkondade elu kvaliteet ja maamajanduse mitmekesistamine (3 miljardit krooni)
- Meede 3.1 Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas;
- Meede 3.2 Külade uuendamine ja arendamine.
IV telg – LEADER (10% MAK kogueelarvest)

Täpsem info meetmete kohta on kättesaadav maaelu arengukava eelnõust aadressil www.agri.ee/MAK.

Lisainformatsioon:
Margus Palu
Põllumajandusministeerium
Avalike suhete osakond
Tel: 625 6524, 52 007 81
E-post: margus.palu@agri.ee

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike