Lisatud: 26. juuli 2010

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

26Jul2010 Eelarvepoliitika kinnitab, et maaelu on valitsuse suuremaid prioriteete

Helir-Valdor Seeder (põllumajandusminister)kirjutas 24.07.ajalehes Koit:

Eesti riigi eelarvest makstavad põllumajandus- ja maa-elutoetused ei ole kunagi olnud nii suured kui viimastel aastatel.

Vaatamata vähenenud eelarvetuludele, on põllumajandusministeeriumi ja regionaalministri kaudu makstavad toetused oluliselt suurenenud. Eelarvepoliitika kinnitab, et maaelu on valitsuse üks suuremaid prioriteete.

Suurenenud Eesti riigi toetused võimaldavad majanduslikult raskel ajal paremini kasutada ka Euroopa Liidu toetusi.

Põllumaj andusministeeriumi kaudu Põlvamaale makstud toetused on olnud 180 miljonit krooni aastas, mis teeb aastatel 2007-2009 kokku 542,7 miljonit krooni. Vallaeelarvetega võrreldes on see märkimisväärselt suur summa. Sellega on põUumajandusministee-rium olnud heaks sõnumitoojaks paljudele talupidajatele ja ettevõtjatele, MTÜ-dele ja kohalikele omavalitsustele.

Aktiivsele selgitustööle vaatamata arvatakse jätkuvalt, et põllumajandusministeeriumi kaudu toetatakse ainult põllumajanduslikku tegevust. Tegelikult makstakse ka erinevaid investeeringutoetusi, metsa-, keskkonna- ja kalandustoetusi. Mittepõllumajandusliku ettevõtluse edendamiseks ja uute töökohtade loomiseks on mitmekesistamise toetused, mida mullu maksti Põlvamaale pea 6 miljonit krooni.

Maapiirkondade sotsiaalkultuurilise elu arendamiseks on eraldi toetused, millega soodustatakse kogukondade ühiseid tegevusi ning säilitatakse ajaloolisi väärtusi ja traditsioone. Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetuse ning LEADER-meetme kaudu makstakse kuni 2013. aastani 1,5 miljardit krooni toetusi. Ainuüksi 2008. aastal investeeriti nende meetmetega küla-ja kultuurimajadesse üle 100 miljoni krooni. Sellega on põllumajandusministeerium suurim maakultuuri rahastaja. 2009. aastal maksti Põlvamaale kahe mainitud meetmega 7,8 miljonit krooni toetusi. Põlvamaal on kaks LEADER-meetme piirkonda - MTÜ Põlvamaa Partnerluskogu ja Võrumaa omavalitsustega koostöös tegutsev MTÜ Piiriveere Liider.

Juunikuu alguses kiitis PRIA heaks 2010. aasta külade uuendamise ja arendamise investeeringutaotlused. Põlvamaale eraldati 13,2 miljonit krooni. Kohalikest ideedest ja nende elluviijatest annab hea ülevaate lisatud tabel.

Nagu tabelist näha võib, on põllumajandusministeeriumi kaudu makstud toetused seltsielu käivitavaks mootoriks maal.

Põlvamaa piirneb Peipsi järvega ning siinsed ettevõtjad saavad ka Euroopa Kalandusfondi toetusi. MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu eestvedamisel on loodud Peipsi järve piirkondlik arengukava, mis pakub võimalusi ettevõtluse ja turismi elavdamiseks ning rannakülade arendamiseks. Peipsi kalanduspiirkonnale on selleks kavandatud (2007-2013) 69,9 miljonit krooni.

Eestile on väga oluline toetuste ärakasutamine, sest lisaks piirkonna arendamisele ja ettevõtluse elavdamisele laekub ligi kolmandik makstud toetustest riigikassasse maksudena tagasi. Seetõttu on põllumajandusministeeriumi prioriteediks toetuste efektiivne kasutamine, mis teenib kõigi inimeste, sealhulgas linnaelanike huve. Jätkuks ainult ideid ja algatusvõimelisi entusiaste.

 

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike