Lisatud: 26. juuli 2010

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

26Jul2010 Eelarvepoliitika kinnitab, et maaelu on valitsuse suuremaid prioriteete

Helir-Valdor Seeder (põllumajandusminister)kirjutas 24.07.ajalehes Koit:

Eesti riigi eelarvest makstavad põllumajandus- ja maa-elutoetused ei ole kunagi olnud nii suured kui viimastel aastatel.

Vaatamata vähenenud eelarvetuludele, on põllumajandusministeeriumi ja regionaalministri kaudu makstavad toetused oluliselt suurenenud. Eelarvepoliitika kinnitab, et maaelu on valitsuse üks suuremaid prioriteete.

Suurenenud Eesti riigi toetused võimaldavad majanduslikult raskel ajal paremini kasutada ka Euroopa Liidu toetusi.

Põllumaj andusministeeriumi kaudu Põlvamaale makstud toetused on olnud 180 miljonit krooni aastas, mis teeb aastatel 2007-2009 kokku 542,7 miljonit krooni. Vallaeelarvetega võrreldes on see märkimisväärselt suur summa. Sellega on põUumajandusministee-rium olnud heaks sõnumitoojaks paljudele talupidajatele ja ettevõtjatele, MTÜ-dele ja kohalikele omavalitsustele.

Aktiivsele selgitustööle vaatamata arvatakse jätkuvalt, et põllumajandusministeeriumi kaudu toetatakse ainult põllumajanduslikku tegevust. Tegelikult makstakse ka erinevaid investeeringutoetusi, metsa-, keskkonna- ja kalandustoetusi. Mittepõllumajandusliku ettevõtluse edendamiseks ja uute töökohtade loomiseks on mitmekesistamise toetused, mida mullu maksti Põlvamaale pea 6 miljonit krooni.

Maapiirkondade sotsiaalkultuurilise elu arendamiseks on eraldi toetused, millega soodustatakse kogukondade ühiseid tegevusi ning säilitatakse ajaloolisi väärtusi ja traditsioone. Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetuse ning LEADER-meetme kaudu makstakse kuni 2013. aastani 1,5 miljardit krooni toetusi. Ainuüksi 2008. aastal investeeriti nende meetmetega küla-ja kultuurimajadesse üle 100 miljoni krooni. Sellega on põllumajandusministeerium suurim maakultuuri rahastaja. 2009. aastal maksti Põlvamaale kahe mainitud meetmega 7,8 miljonit krooni toetusi. Põlvamaal on kaks LEADER-meetme piirkonda - MTÜ Põlvamaa Partnerluskogu ja Võrumaa omavalitsustega koostöös tegutsev MTÜ Piiriveere Liider.

Juunikuu alguses kiitis PRIA heaks 2010. aasta külade uuendamise ja arendamise investeeringutaotlused. Põlvamaale eraldati 13,2 miljonit krooni. Kohalikest ideedest ja nende elluviijatest annab hea ülevaate lisatud tabel.

Nagu tabelist näha võib, on põllumajandusministeeriumi kaudu makstud toetused seltsielu käivitavaks mootoriks maal.

Põlvamaa piirneb Peipsi järvega ning siinsed ettevõtjad saavad ka Euroopa Kalandusfondi toetusi. MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu eestvedamisel on loodud Peipsi järve piirkondlik arengukava, mis pakub võimalusi ettevõtluse ja turismi elavdamiseks ning rannakülade arendamiseks. Peipsi kalanduspiirkonnale on selleks kavandatud (2007-2013) 69,9 miljonit krooni.

Eestile on väga oluline toetuste ärakasutamine, sest lisaks piirkonna arendamisele ja ettevõtluse elavdamisele laekub ligi kolmandik makstud toetustest riigikassasse maksudena tagasi. Seetõttu on põllumajandusministeeriumi prioriteediks toetuste efektiivne kasutamine, mis teenib kõigi inimeste, sealhulgas linnaelanike huve. Jätkuks ainult ideid ja algatusvõimelisi entusiaste.

 

Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike