Lisatud: 05. märts 2012

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

05Mar2012 e-PRIA võib aidata vältida toetuste vähendamist

Pea kaks kolmandikku põllumajandusloomade pidajatest on e-PRIA kasutajad, mis lihtsustab ja kiirendab loomadega seotud sündmustest registri teavitamist. Sellega hilinemise tõttu vähendati aga mullu mitmesaja loomapidaja toetusi.

Tartumaal asuva Männiku Piima loomakasvatusjuht Heli Nõkva proovis poolteist aastat tagasi seniste paberdokumentide asemel interneti kaudu PRIAsse loomade sündide, märgistamise ja liikumise kohta andmeid esitada.

“Nii kui kasutama hakkasin, vana süsteemi enam tagasi ei taha,” on naine rahul e-PRIAga, mis teeb asja lihtsaks, mugavaks ja kiireks. “See on põhimõtteliselt samasugune, kui paberi peal, eesti keeles ja kõik on loetav,” ütleb naine, kes õppis portaali võimalused selgeks omal käel.

See, miks Nõkva alles poolteist aastat tagasi e-PRIAga lähemalt tutvust tegi, oli seotud ID-kaardiga – paroolid olid kadunud. Nüüd võtab 345 lüpsilehma ja pea sama palju noorkarja eest hoolitsev naine kord nädalas ette, logib ennast arvuti kaudu portaali sisse ja annab kõigist nädala jooksul loomadega toimunud sündmustest teada.

Järvamaal 650 lehmaga Kabala Agro farmijuhataja assistent Elvi Martinson kasutab e-PRIAt iga päev. “Arvuti on mu elu palju lihtsamaks teinud,” ütleb 60aastane naine, kes julgustab ka teisi seni arvutit peljanud inimesi sellest hirmust üle saama. Ta on seda portaali kasutanud juba aastaid ja ei kujuta enam ettegi, et peaks kõike käsitsi kirjutama.

Lisaks posti- ja paberikulu kokkuhoiule nimetab ta selle plussina ka täpsust. “Kui eksid ühe numbriga, siis ütleb programm kohe, et vaadake üle. Loomade kollased kõrvamärgid on ju pika numbrikombinatsiooniga ja kui käsitsi kirjutades seal eksid, siis läheb aega, enne kui postiga tuleb PRIAst teade tagasi, et viga oli sees,” räägib Martinson. Kiirus on aga tänapäeval oluline.

Näiteks vasikad müüb Kabala Agro ära kahenädalaselt. Enne on neile vaja kartongi peal passid saada. Kui märgistamisest e-PRIA kaudu teada anda, saabuvad passid väga kiiresti.

Lisaks on portaalist alati võimalik vaadata ka seda, kas kõik sündmused on ikka juba esitatud. “Ega alati ei saa oma mälu peale ka loota,” naerab Elvi Martinson, kellel jagub e-PRIA kohta vaid kiidusõnu.

Eelmisel aastal esitati loomade registrisse ligi 97 000 dokumenti, neist 56% läbi e-PRIA. Elektroonilise kanali populaarsus on aasta-aastalt kasvanud. “Väga paljud suuremad farmid on e-PRIA kasutajad,” tõdeb e-PRIA teavitusjuht Ene Tulp. “Neil on palju loomadega seotud teavitusi ja seda on arvutis lihtsam teha.”

Kui kõige rohkem kasutatakse portaali võimalusi enam kui sajapealiste karjade puhul, siis e-PRIAt kasutavad usinalt ka pooled ühe-kahe lehma pidajad. Tulbi sõnul on kõigis PRIA teenindusbüroodes olemas kliendiarvutid, kus on inimestel võimalik portaali kasutada ja vajaduse korral ka kohe ametnikelt abi küsida.

“Maakondlikes teenindusbüroodes on meil eelregistreerimise süsteem ja nii saab loomatoetuste või registridokumentide esitamiseks arvuti kasutamiseks aja kinni panna,” lisab Ene Tulp.

Alates 2. kuni 20. märtsini kestab loomakasvatus toetuste taotlemine, mida saab ka teha e-PRIA kaudu. Mullu esitati portaali kaudu 1864 ehk 36% kõigist loomatoetusetaotlustest. Ka see arv on aasta-aastalt kasvanud.

Taotluste vastuvõtuni jäänud nädala jooksul on kõigil lamba- ja veisekasvatajatel võimalik loomade registris oma andmed korda teha. Aga ka hiljem tuleb muudatustest õigeaegselt ehk seitsme päeva jooksul looma märgistamisest, liikumisest, tapmisest või hukkumisest teada anda.

Kui selgub, et seda pole tehtud õigeaegselt, võib PRIA, tulenevalt nõuetele vastavuse süsteemist, vähendada mitmeid loomapidajale makstavaid ELi toetusi. Näiteks looma märgistamisest õigeaegselt teatamata jätmise korral võidakse vähendada ühtset pindalatoetust, piimasektori eritoetust, ebasoodsamate piirkondade ja põllumajanduslikku keskkonnatoetust, NATURA 2000 põllumajandus- ja erametsamaa ning loomade karjatamise toetust. Loomadega seotud sündmustest teavitamist kontrollitakse registri põhiselt ja seega tulevad rikkumised välja ka juhul, kui kliendi juurde ei midagi kohapealsesse kontrolli.

Eelmisel aastal oli nõuetele vastavuse valimis kokku 623 taotlejat ning neist 318 juhul vähendatigi makstavaid toetusi. Põhjuseks põllumajandusloomade registri andmete kontrollimise käigus tuvastatud loomadega toimunud sündmuste õigeaegselt teatamata jätmine.

“Tahaks loomapidajatele meelde tuletada, et loomade liikumise dokumendi esitamine registrisse on nii uue kui endise loomapidaja kohustus,” ütleb PRIA registrite osakonna juhataja Kiido Levin mullustele probleemidele viidates. Kindlasti tuleks loomade liikumise dokument alati ise ära saata, mitte loota, et seda teeb teine pool. Tema sõnul on kõige kindlam viis oma loomadest registris ülevaate saamiseks kasutada e-PRIAt.

 

 Heli Raamets, Maaleht

 

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike