Lisatud: 10. september 2009

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

10Sep2009 e-PRIA-s uus teenus loomaomanikele – elektrooniliste asenduskõrvamärkide tellimine

Tänasest, 10. septembrist,  on loomapidajatel võimalus tellida e-PRIA kaudu veistele, lammastele ja kitsedele ka elektroonilisi asenduskõrvamärke (EID-märk).

Elektroonilises kõrvamärgis on kiip, millele on salvestatud looma registrinumber ning looma on selle abil võimalik identifitseerida nii visuaalselt kui spetsiaalset kiibilugejat kasutades. Elektroonilise märgiga on võimalik märgistada ka juba tavapäraste märkidega märgistatud loomi. Asenduskõrvamärgi  tellimused edastab PRIA  Jõudluskontrolli Keskusele ning see toimetab need loomapidajani 20 päeva jooksul.

EID-märk kinnitatakse looma vasakusse kõrva, sest nii on rahvusvaheliselt kokku lepitud. Lautades kasutatavate seadmete juures arvestatakse EID-märgi paiknemist vasakus kõrvas ning EID-märgi lugejad paigaldatakse vastavalt sellele.

Elektroonilistel kõrvamärkidel on mitu eelist. Kui farmitehnoloogia toetab EID lugemist, siis ei ole edasisel karja majandamisel enam vaja noorloomadel ja lehmadel kasutada kaela riputatavaid respondreid. Loom identifitseeritakse EID-märgi kaudu ning igapäevatöös kaob vajadus kasutada lisaks inventari- ja/või registrinumbrile ka respondri numbrit.

EID-märgid on maailmas kasutusel loomade identifitseerimisel igapäevastel farmitöödel (seemendamine, ravi- ning profülaktilised tööd jne), automaatsöötjate ja -jootjate juures, loomade sorteerimisel ja kaalumisel, lüpsiplatsil identifitseerimisel tavalüpsi ning kontroll-lüpsi käigus, lihatööstustes.

e-PRIA on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) elektrooniline kliendiportaal, kuhu saab siseneda aadressilt www.pria.ee. Portaalis on eriti suur hulk teenuseid avatud just loomapidajatele, praktiliselt kõik vajaminevad dokumendid saavad nad esitada e-PRIA kaudu.

 

 

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner