Lisatud: 03. august 2009

Viimati muudetud: 03. august 2009

A A A
Prindi rss

Uudised

03Aug2009 e-PRIA-s uued piimakvoodi-teenused

Esmaspäevast, 3. augustist 2009 on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti elektroonilisse kliendiportaali e-PRIA-sse lisatud kaks uut teenust. Nimelt on sellest päevast võimalik täita ja PRIA-le esitada interneti kaudu nii piimakvoodi tarnearuannet kui ka otseturustusaruannet.

Uued teenused e-PRIA-s on järgnevad sammud, et viia aruandlus ning PRIA muud teenused oma klientidele võimalikult lähedale ning kättesaadavaks. Ettetäidetud vormid võimaldavad esitada PRIAle maksimaalselt täpseid dokumente just kliendile vajalikul ning sobival ajal, samuti kiireneb oluliselt elektrooniliste dokumentide menetlemise aeg.

Praegu saavad piimatootjad e-PRIAst vaadata, missugune on neile määratud individuaalne piimakvoot ning  riiklik kvoot kvoodiaastal kvoodiliigiti, samuti kvooditäitmise hetkeseisu. Selleks peab piimatootja olema PRIA ja e-PRIA klient. Uute teenuste kasutamiseks lisatakse klientidele portaali ka vastavad juhendid.

Piimakvoot jaguneb tarne- ja otseturustuskvoodiks. Tarnekvoot on maksimaalne piima kogus, mida tohib müüa piima töötlejale. Otseturustuskvoot aga hõlmab piima ja piimatooteid, mida tootja müüb või annab otse lõpptarbijale, kusjuures piimatooted arvestatakse vastavate valemite abil piimaks ümber.

Pärast äsjast kvootide suurendamist on Eestis 1154 kvoodiomanikule välja jagatud tarnekvooti 649,7 mln kg ja otseturustuskvooti 7,7 mln kg piima tootmiseks. Piimakvoodi rakendamine on Euroopa Liidu liikmesriikides kasutatav turukorraldusmeede piima ületootmise piiramiseks. Piimakvoodi arvestusega tootjate lõikes tegeleb Eestis PRIA.

 

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus