Lisatud: 10. oktoober 2011

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

10Okt2011 e-PRIA kasutusvõimalused laienevad

Kiire ja mugava paberivaba suhtlemise võimalus kõigile kliendigruppidele – see on eesmärk, mille poole PRIA püüdleb. Palju uusi e-teenuseid on juba rakendatud või peatselt lisandumas, ning eesmärgi täitmisele liigutakse jõudsalt lähemale.

PRIA kliendiportaali e-PRIA kaudu on juba mitu aastat olnud võimalik loomapidajatel ja pindalatoetuste taotlejatel  ning veel mõne väiksema kliendigrupi esindajatel teha erinevaid toiminguid – esitada dokumente, taotleda toetust. Lisaks on kõigil PRIA klientidel võimalik portaali kaudu jälgida enda PRIAga seotud finantsseisu. Selle sügiseni polnud aga e-PRIA kasutamise võimalust ühegi investeeringutoetuse taotlemiseks.

Selle olukorra lahendamiseks esitas PRIA 2010. aastal Euroopa Liidu struktuurivahendite rakenduskava prioriteetse suuna "Infoühiskonna edendamine" jooksvasse taotlusvooru projektitaotluse, mis 2010. aasta lõpul rahuldati. Toetuse abil on e-PRIA jõudsalt laienemas.


Esimesed investeeringutoetuste e-taotlusvoorud õnnelikult seljataga

Esimese investeeringutoetusena avanes klientidel augustis võimalus esitada elektrooniline taotlus põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse (MAK meede 1.2) saamiseks. e-PRIA kaudu esitati menetlemiseks umbes viiendik kõigist taotlustest, mida võib pidada esimese taotlusvooru puhul väga heaks tulemuseks. 3.-10. oktoobrini on teise investeeringutoetuste elektroonilise taotlusvooruna avatud metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetuse (MAK meede 1.5.2) taotlusvoor.
Lisaks neile on juba avanenud ja peatselt avanemas veel mitu teenust aastaringselt kasutamiseks.

Rakendunud on on investeeringute kuludokumentide esitamise teenus, mille kaudu saavad kuludokumente elektrooniliselt esitada nii Maaelu Arengukava (MAK) kui Euroopa Kalandusfondi (EKF) meetmetest investeeringutoetust taotlenud kliendid.

Alates oktoobrikuust on võimalik e-PRIA kaudu taotlusi esitada koolipiima ja koolipuuvilja toetust taotlevatel koolidel ja teistel nende toodete pakkujail. Veel enne uut aastat avanevad e-teenused nõuandetoetuse ning LEADER-toetuse taotlemiseks.

Uute teenuste avanemise aja kohta leiab täpsemat infot PRIA kodulehelt www.pria.ee ja PRIA elektroonilisest infokirjast, millega soovitame liituda PRIA kodulehe vahendusel.

 

Uued võimalused ka pindalapõhiste toetuste taotlejatele

Kuigi pindalatoetusi saab e-PRIA kaudu taotleda juba mitu aastat, on ka selles vallas uusi arenguid. Käesoleva aasta kevadel oli klientidel esmakordselt võimalik kasutada teenust „Minu põllud“, mis võimaldab põllumeestel enda põldudega e-PRIA portaalis tegeleda aastaringselt – nii ei ole taotluse esitamise koormus kevadisel kiirel ajal nii suur ja põllupiirid on võimalik e-taotluse jaoks ette valmistada juba sügisel või talvel. 

Lisaks olemasolevate teenuste edasiarendamisele on valmimas ka mitmeid uusi võimalusi. Üheks selliseks on nn tunnustatuse andmete vaatamise teenused keskkonnasõbraliku majandamise toetuse puhul heinaseemne-põldude põldtunnustatuse  ning mahepõllumajandusliku tootmise toetuse puhul põldude ja loomade-lindude kohta. Neid andmeid kasutatakse keskkonnasõbraliku majandamise toetuse ning  mahepõllumajandusliku tootmise toetuse määramisel. Alates oktoobrikuust on Põllumajandusameti poolt tunnustatud põldude ja loomade-lindude andmeid võimalik näha ka e-PRIA portaalis.
Käesoleva aasta põldtunnustamiseks esitatud keskkonnasõbraliku majandamise toetuse heinaseemne põldude põldtunnustamise andmeid näeb e-PRIA portaalis alates 1. novembrist. Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse taotleja näeb Põllumajandusameti poolt mahetunnustatud põldude, loomade ja lindude andmeid alates 10. novembrist.
Vastavad andmed leiab klient teenustest  „Heinaseemne põldude põldtunnustamise andmete vaatamine (keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) toetuse taotlejale)“  ja  „Mahetunnustatuse andmete vaatamine (mahepõllumajandusliku tootmise (MAH) toetuse taotlejale)“


e-PRIA taotlused tuleb digitaalselt allkirjastada

Juhime klientide tähelepanu, et kui siiani on olnud võimalik mitmeid taotlusi esitada ka riigiportaali kaudu pangaparoolidega e-PRIAsse sisenemisel, siis nii uued e-teenused kui alates tulevast aastast ka juba harjumuspärased loomatoetuste ja pindalatoetuste taotlusvormid nõuavad esitamisel digiallkirjastamist. Soovitame seetõttu juba praegu tutvuda ID kaardi kasutamisega ning veenduda, et enne taotlusvooru on teil olemas ID kaart koos kehtivate sertifikaatidega ning ID kaardi lugeja kasutamise võimalus. Vajadusel saab e-taotlust esitada ka PRIA maakondlikes teenindusbüroodes kliendiarvuteid kasutades.

 

PRIIT KLEEMANN, e-PRIA projektijuht

Uudised

15. maiks tuli mesinikel teatada PRIA-le põllumajandusloomade registri jaoks mesilasperede arvud ja seakasvatajatel enda peetavate sigade arvud 1. mai 2018 seisuga.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus