Lisatud: 28. november 2013

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

28Nov2013 Detsembris maksab PRIA otsetoetused välja

PRIA on kinnitanud aasta lõpul välja makstava nelja otsetoetuse ühikumäärad ning praegu käib taotlejatele väljamakstavate summade arvestamine. PRIA tahab toetused välja maksta detsembrikuu jooksul.

 

Toetuste ühikumäärad

- Ühtne pindalatoetus (ÜPT) 109,20 eurot/ha

- Põllumajanduskultuuri üleminekutoetus 13,21eurot/ha

- Heinaseemne üleminekutoetus 18,80 eurot/ha

- Piimasektori eritoetus (ERI) 97,40 eurot piimalehma kohta.

 

Makseid alustatakse nendest, kes täitsid taotluse e-PRIAs ning kel on saada täismahus ühtne pindalatoetus. Iga toetusliik laekub eraldi maksena ning enne summade ülekandmist teeb PRIA vajalikud mahaarvamised.

 

Millised mahaarvamised?

Otsetoetusi tuleb Euroopa Nõukogu määruse 73/2009 alusel vähendada samasugusel põhimõttel nagu mullu. Kõik kliendil saadaolevad otse- ja üleminekutoetused liidetakse ja kui kogusumma ületab 5000 eurot, siis vähendatakse üle selle jäävat osa 10% võrra. Kogusummas võetakse arvesse ka juunis määratud loomakasvatuse üleminekutoetused:  ammlehma ja ute kasvatamise üleminekutoetus ning ute, veise ja piima üleminekutoetus. Kui üleminekutoetuste osa otsetoetuste kogusummast on üle 300 000 euro, siis vähendatakse ülejäävat sel osa veel 4% võrra. Mahaarvamine tehakse üleminekutoetustest (nende hulka ei kuulu ÜPT ja ERI). Vähendus ei ületa taotlejale määratud üleminekutoetuste summat.

Kui ÜPT+ERI summa on üle 300 000 euro, siis vähendatakse üle selle olevat osa veel 4% võrra ja see arvatakse maha ÜPT-st.

Novembris võttis Euroopa Nõukogu eelnevale lisaks  vastu nn finantsdistsipliini reeglid, mille alusel tuleb üle 2000 euro ulatuvate ÜPT+ERI summade puhul vähendada ülejäävat osa 2,453658 % võrra.

Mõlemad vähendused leitakse taotlejal saadaolevatelt täissummadelt.

 

Tagasinõuded loomatoetuste saajatele

Suvel maksis PRIA loomakasvatuse üleminekutoetused juba välja, tehes 558 kliendi summadelt kokku 1,48 mln eurot vähendusi. Siis polnud veel teada, kui palju on samadel klientidel aasta lõpus saada pindalapõhiseid toetusi ning piimasektori eritoetust. Lisanduvate  toetuste tõttu teeb PRIA uued arvutused ja vajadusel täiendavad vähendused või tagasinõuded. Tagasinõudeid on oodata 916 veise üleminekutoetuse saajal, 266 ammlehma kasvatajal, 158 piima üleminekutoetuse saajal, 124 ute kasvatajal ja 9 ute üleminekutoetuse saajal. Alla 100 euro jäävaid summasid PRIA taotlejatelt tagasi ei nõua, suuremate  summade tasaarvelduse teeme ÜPT või ERI toetuselt.

 

Eksimused tasaarveldatakse ÜPTst

Keskkonnatoetuste saajate hulgas on neid, kes on jätnud täitmata toetustega seotud baasnõudeid ning kellelt ka varem makstud toetus tagasi nõutakse. Võimalusel tasaarveldab PRIA sellised tagasinõuded samuti ÜPTst.

Keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) toetust võib taotleda kuni neljal järjestikusel aastal kasutatava rohumaa kohta, kus kasvatatakse vähemalt ühel aastal muud põllumajanduskultuuri või hoitakse maad mustkesas. PRIA tuvastas aga viienda aasta aasta rohumaid. Sel  juhul teeme 2009.– 2012. aastal esitatud toetustaotluste osas uued otsused ning nõuame alusetult makstud KSM toetused tagasi.  

2009. a otsused tehti ümber 110 taotlejal, 2010. a otsused 108 taotlejal, 2011. a otsused 105 taotlejal ja 2012.a otsused 114-l. Enamikul on ümber tehtud nelja aasta otsused.

Mahetootmise toetuse (MAHE) saaja võib rohumaale mahetoetust saada eeldusel, et külvikorras maad ei kasutada rohumaana kauem kui kahel järjestikusel aastal. PRIA halduskontroll tuvastas põlde, kus heintaimi on kasvatatud kauem. Analoogselt KSMiga teeb PRIA siis 2009.– 2012. a taotluste osas uued otsused ning nõuab alusetult makstud MAHE toetuse tagasi. Ühel taotlejal muudeti 2009.a otsus, 37 taotlejal 2010.a otsused, 54 taotlejal 2011.a otsused ja 68 taotlejal 2012.a otsused. Enamikul on uus otsus tehtud kolme aasta kohta.

2012.a  makstud pindalatoetusi nõuame tagasi ka sellepärast,  et põldude registri büroo tuvastas värskete ortofotode põhjal põllumassiive kontrollides: 2012. a oli mõnele põllumassiivile makstud rohkem toetusi kui massiivi toetusõiguslik pindala võimaldab. Piirimuudatused räägiti läbi klientidega ja arvati toetusõigusliku maa hulgast välja mets, võsa, teed, ehitised. 2012.a toetusi tuleb tagasi nõuda 76 juhul.

Kokku määrab PRIA detsembris otsetoetusi ja üleminekutoetusi ligi 101,8 miljonit eurot. Täpsemad andmed selguvad pärast makseotsuste koostamist.

PRIA tehtud otsust oma toetuse kohta saab iga klient vaadata e-PRIAs. Vähenduste kohta saadame otsuste väljavõtted koos selgitava trükisega ka posti teel.

 

Uudised

15. maiks tuli mesinikel teatada PRIA-le põllumajandusloomade registri jaoks mesilasperede arvud ja seakasvatajatel enda peetavate sigade arvud 1. mai 2018 seisuga.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner