Lisatud: 27. märts 2019

Viimati muudetud: 28. märts 2019

A A A
Prindi rss

Uudised

27Mar2019 Avatud ja saabuvad taotlusvoorud - märts-aprill 2019

Avatud taotlusvoorud – märts 2019

Meede Vastuvõtt Eelarve (mln €) Taotluste arv kokku Taotletud summa
Kalanduspiirkondade kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus)  jooksvalt 22 790 15 332 945
 Algatusrühma koostöö-tegevused (EMKF meede 3.4)  jooksvalt 2,5 86 932 721
 LEADER* kohalikuks arenguks (MAK meede 19)  jooksvalt 72,3 5 282 380 950 761
 Tootmis- ja turustamiskavad (EMKF meede 4.1)  25.02-3.03 eeltäitmine;
4.-20.03 esitamine
0,3 4 298 177

 

 

 LEADER kohalike tegevusgruppide kontaktid on leitavad Maamajanduse Infokeskuse kodulehel

 

Saabuvad taotlusvoorud - aprill 2019

Meede Taotluste vastuvõtu aeg Eelarve Toetuste määramine Toetuste maksmine
Väikeste põllumajadusettevõtete arendamise toetus MAK meede 6.3  Eeltäitmine 27.03 -02.04, vastuvõtt 03.-10.04  3 500 000  50 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast Toetuse esimese osa (kuni 75% määratud toetusest) makse tehakse 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevast.
Teadmussiire ja teavituse toetus (üleriigilise ja maakondliku ulatusega tegevused) MAK meetmed 1.1; 1.2; 1.3  4-10.04  2 637 615  100  tööpäeva jooksul 3 kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest
 Ohtliku taimekahjustaja ja eriti ohtliku loomataudi tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise toetus MAK meede 5.2  7.-24.04  481 094  75 tööpäeva jooksul 3 kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest
Kalapüügi-ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus  EMKF meede 4.4.3  22-26.04  133 480  45 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse saamisest  25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest
Natura 2000 toetus erametsamaale  4.-22.04.; hilinenult kuni 17.05  4 390 000  30.04.2020  alates mai 2020

 

 Uudised

Maaeluministeeriumis valmis 2018. aasta põllumajanduse, kalanduse ja toiduainetööstuse ülevaade, millest selgub, et suurim osatähtsus põllumajanduse kogutoodangu väärtuses on piima- ja teraviljatoodangul ning hoogsalt kasvab mahepõllumajanduse osakaal.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.2.1) VIIES TAOTLUSVOOR 2019

Koolikava toetus

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018-2019

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused ja MAK loomatoetused 2019 ÜLDINFO

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2019

Noore põllumajandustootja toetus 2019

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2019

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2019

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2019

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2019

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2019

Väikepõllumajandustootja toetus 2019

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner