Lisatud: 22. juuli 2019

Viimati muudetud: 22. juuli 2019

A A A
Prindi rss

Uudised

22Jul2019 Avatud ja saabuvad taotlusvoorud - juuli - august 2019
Meetme nimetus Vastuvõtt Eelarve (mln €) Toetuse määramine Toetuse maksmine
Tootjarühmade tunnustamine
MAK 9.1.1 meede
 29.07-05.08.19  -  PRIA teeb tootjarühma tunnustamise või tunnustamata jätmise otsuse 70 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtajast 
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus
EMKF 4.3 meede
 17.12.18-31.12.19  0,7  50 tööpäeva arvates taotluse esitamise tähtpäevast   25 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest
LEADER kohalikuks arenguks
MAK 19 meede
 avatud läbi aasta  72,3   hiljemalt 60 tööpäeva (vajadusel 90 tööpäeva) jooksul arvates päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitas PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku  *
Algatusrühma koostöötegevused
EMKF 3.4 meede
 avatud läbi aasta  2,5   hiljemalt 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise kuupäevast  25 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse esitamise kuupäevas
Kalanduspiirkonna kohaliku arengustrateegia rakendamine (projektitoetus) EMKF 3.3 meede  avatud läbi aasta  20  50 tööpäeva jooksul toetustaotluse ja algatusrühma dokumentide esitamisest arvates algatusrühma poolt  25 tööpäeva jooksul nõuetekohase väljamaksetaotluse esitamisest arvates
Koolikava toetus  avatud läbi aasta  0,84   3 kuu jooksul taotluse esitamisest  

 

*LEADER-meede: toetuse väljamaksmiseks peab projektitoetuse saaja tegevuse ellu viima või tegema investeeringu ja esitama elektrooniliselt läbi e-PRIA investeeringut tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni 2 aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31.detsembril 2022.aastal.

Ühisprojektis kavandatud tegevuste elluviimise või investeeringu tegemise korral tuleb tõendavad dokumendid esitada läbi e-PRIA kuni 4 aasta jooksul, koostööprojekti korral (koostööprojekte saavad teha ainult  tegevusgrupid) kuni 3 aasta jooksul, kuid mitte hiljem kui 31.detsembril 2022. aastal.

Kui investeeringuobjekt soetatakse liisinglepingu alusel, siis võib  toetuse saaja tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid esitada kuni 4 osas ühe taotluse kohta viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

Loe lisaks siit.

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike