Lisatud: 13. detsember 2019

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

13Det2019 Avatud ja saabuvad taotlusvoorud - detsember 2019 - jaanuar 2020

Avatud taotlusvoorus - november 2019

Meetme nimetus ja link kodulehele

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus

EMKF 4.3 meede

17.12.18-31.12.19

773 000

50 tööpäeva

taotluse esitamise tähtpäevast

25 tööpäeva jooksul

nõuetekohaste dokumentide saamisest

LEADER kohalikuks arenguks
MAK 19 meede

avatud läbi aasta

72,3 mln

hiljemalt 60 tööpäeva (vajadusel 90 tööpäeva) jooksul päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitas PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku

*

 

Algatusrühma koostöötegevused
EMKF 3.4 meede

avatud läbi aasta

2,1 mln

hiljemalt 45 tööpäeva jooksul taotluse esitamise kuupäevast.

25 tööpäeva jooksul maksetaotluse esitamise kuupäevas

Kalanduspiirkonna kohaliku arengustrateegia rakendamine (projektitoetus)

EMKF 3.3 meede

avatud läbi aasta

20 mln

50 tööpäeva jooksul toetustaotluse ja algatusrühma dokumentide esitamisest algatusrühma poolt

25 tööpäeva jooksul nõuetekohase väljamaksetaotluse esitamisest

Koolikava toetus

avatud läbi aasta

840 000

3 kuu jooksul taotluse esitamisest

 *LEADER-meede: toetuse väljamaksmiseks peab projektitoetuse saaja tegevuse ellu viima või tegema investeeringu ja esitama elektrooniliselt läbi e-PRIA investeeringut tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni 2 aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31.detsembril 2022.aastal.

Ühisprojektis kavandatud tegevuste elluviimise või investeeringu tegemise korral tuleb tõendavad dokumendid esitada läbi e-PRIA kuni 4 aasta jooksul, koostööprojekti korral (koostööprojekte saavad teha ainult tegevusgrupid) kuni 3 aasta jooksul, kuid mitte hiljem kui 31.detsembril 2022. aastal.

Kui investeeringuobjekt soetatakse liisinglepingu alusel, siis võib toetuse saaja tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid esitada kuni 4 osas ühe taotluse kohta viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

Loe lisaks siit.

 Saabuvad taotlusvoorud – jaanuar 2020Meetme nimetus ja link kodulehele

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

Põllumajandustootja asendamise toetus


 20.12.19-15.1.20 550 000 50 tööpäeva jooksul taotlus esitamisest arvates 35 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase maksetaotluse saamisest
  Praktikatoetus

(info lisandub kodulehele uuel aastal)

 5.-15.1.20   Toetus määratakse ja makstakse 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast Toetus määratakse ja makstakse 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus