Lisatud: 28. juuli 2011

Viimati muudetud: 29. juuli 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

28Jul2011 Augustis on PRIA infokiri puhkusel!

Head kliendid! Augustis on PRIA Infokiri puhkusel. Järgmist täiemahulist infokirja on võimalik lugeda juba septembri algul. Et ülevaade ei kaoks ja käesoleva sooja suve jooksul taotlusvoorud ei ununeks, siis alljärgnevalt siiski väike ülevaade saabuvatest ja käimasolevatest taotlusvoodrudest ning juuni kuu jooksul toimunud toetuste määramistest.

Soovime teile edukat suve jätku!

 

Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud

  Meede Taotluste vastuvõtt Taotlusi võtavad vastu Toetuse määramine
Jätkuvad        
EAGF*** Koolipiimatoetus läbivalt terve aasta PRIA Keskus Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
EAGF*** Koolipuuviljatoetus läbivalt terve aasta PRIA Keskus Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
MAK* 1.3a Nõuandetoetuse ja nõuandesüsteemi toetamine (Nõuanne) 02.01.-30.11.2011 PRIA maakondlikud teenindusbürood 50 tööpäeva jooksul arvates taotluse vastuvõtmisest
MAK* 4. LEADER projektitaotlused terve aasta  PRIA maakondlikud teenindusbürood 60 tööpäeva jooksul arvates PRIAle taotluse esitamise päevast, vajaduse korral 90 tööpäeva jooksul
Riiklik**** Koolitustoetus kalandustoodete tootjale ja töötlejale 02.02.-02.11.2011 Posti teel: PRIA Keskus 20 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest
EKF** 2.1. Vesiviljeluse investeeringutoetus 06.06.-01.08.2011 PRIA maakondlikud teenindusbürood 90 tööpäeva jooksul arvates taotluse vastuvõtmisest
Taotlusvoorud, mis algasid juulis ja jätkuvad augustis    
Riiklik**** Praktikatoetus 18.07-18.08.2011 PRIA Keskus Määramine otsustatakse 20 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates (16.09.2011)
Taotlusvoorud, mis algavad augustis    
MAK* 1.2 Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus 9.08.-29.08.2011 PRIA maakondlikud teenindusbürood 50 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast
MAK* 1.6.1. Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus 22.08. - 02.09.2011 PRIA Keskus 100 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast
MAK* 1.6.2. ja 1.6.3. Põllumajandustoodete ühise turustamise ja töötlemise ning piimandussektori ja mahepõllumajandustootmise uute väljakutsetega kohandumise investeeringutoetus 22.08. - 16.09.2011
MAK* 3.1 Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas (väikeprojektide taotlusvoor) 29.08.-12.09.2011 PRIA maakondlikud teenindusbürood 100 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast
EKF** 3.1.1 Ühisinvesteeringud 31.08.-5.09.2011 PRIA maakondlikud teenindusbürood 75 tööpäeva jooksul alates taotlusvooru lõppemisest 
EKF** 3.1.2.Muud ühistegevused  31.08.-5.09.2011 PRIA Keskus 35 tööpäeva jooksul alates taotlusvooru lõppemisest 

 

Toetuste määramised perioodil 01.07.2011 - 29.07.2011
EAGF*** Koolipuuviljatoetus Nimekiri PRIA kodulehel
EAGF*** Koolipiimatoetus Nimekiri PRIA kodulehel
MAK* Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK meede 4) 2009-2011 Nimekiri PRIA kodulehel
MAK* Nõuandetoetus ja nõuandesüsteemi toetus (MAK meede 1.3) 2009 Nimekiri PRIA kodulehel
MAK* Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetus (MAK meede 3.2) 2011  Nimekiri PRIA kodulehel
EKF** Kalanduspiirkondade säästev areng (EKF meede 4.1 projektitaotlused) 2011 esimene taotlusvoor  Nimekiri PRIA kodulehel
EKF** Väikesemahuline rannapüük (EKF meede 1.4) 2011  Nimekiri PRIA kodulehel

 

*MAK -Maaelu Arengukava
**EKF - Euroopa Kalandusfond
***EAGF -  Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
****Riiklik - Eesti riigi eelarvest finantseeritav toetus

 

 

 


 

 

Hea lugeja!

Kui te veel ei ole infokirja tellijate nimekirjas, siis liituge infokirja listiga ja saage teavitus uue infokirja valmimisest enda postkasti! Infokirjaga listiga saab liituda PRIA kodulehe paremas servas asuva liitumiskastikese kaudu!

Uudised

Eile, 13. novembril toimus Maaeluministeeriumis arutelu mesindussektori esindajatega. Kohtumisel räägiti mesilaspere toetusest ning arutleti uue perioodi mesindusprogrammi ettevalmistamise teemal.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner