Lisatud: 24. aprill 2013

Viimati muudetud: 25. aprill 2013

A A A
Prindi rss

Uudised

24Apr2013 Atla sadama ehituseks saadud toetusest tuleb osa tagastada

PRIAl tuli sel nädalal vormistada tavatu otsus - nõuda Lümanda vallavalitsuselt osaliselt tagasi Atla sadama I etapi ehitamiseks väljamakstud toetus, 31 855 eurot. Tagasi nõutakse ka sellelt summalt arvutatav käibemaks 6371 eurot.

Kunagi varem ei ole PRIA pidanud nii suurt summat tagasi nõudma kohalikult omavalitsuselt.

Lümanda vallavalitsus sai PRIAlt Atla sadama I etapi ehitamise ja projekteerimise kuludele toetust  159 779  eurot, käibemaksu hüvitamiseks määrati 31 956 €, kokku 191 735 €. Toetus määrati Euroopa Kalandusfondi rakenduskava meetmest 4.1 „Kalanduspiirkondade säästev areng“.

Toetus oli juba täielikult välja makstud ning Atla sadama järgmistegi etappide väljaehitamine järgmiste toetuste abil käimas, kui objekt sattus juhuvalimi põhjal auditi kontrolli. Võimalikke rikkumisi aimates tellis PRIA riigihanke tulemusel mullu septembris Atla sadama I ja II etapi ehitustöödele ekspertiisi OÜlt Ehitusekspertiisibüroo, kus ühena vähestest  Eestis on vajalik pädevus nii spetsiifiliste objektide hindamiseks.

Eksperdi töö kujunes keerukaks ja mahukaks. Tema hinnangul polnud projekteerija koostanud piisava täpsusega ehitusprojekti. Sama ettevõte oli ise ka ehituse peatöövõtja.  Tegelikult ehitatud mahud olid mitme töö osas väiksemad kui hinnapakkumises, mis oli toetuse taotlemise eel koostatud. Tehtud tööde kohta koostatud aktid näitavad aga ehitustöid ja nende mahte samasuguses ulatuses nagu oli PRIAle laekunud hinnapakkumises. Hinnapakkumisega kooskõlas aktide ja mahtude alusel on vormistatud ja tasutud ka arved, mille põhjal Lümanda vallavalitsus PRIAle toetuse kättesaamiseks kuludeklaratsiooni esitas.

Ehitusel aidanuks õigel ajal vigu vältida valla määratud asjalik omanikujärelevalve.

„Käärid“ paberi ja tegelikkuse vahel tuvastas ekspertiis.  Näiteks selle, et ehitatud on 1,5 m sügavune sadam, kuid projekteerimistingimused nõudsid sügavuseks  2,5 meetrit. Süvendamiseks tehtud väljakaeve maht on selle tulemusel poole väiksem kui taotluses, mille alusel PRIA toetuse määras.  Oluliselt väiksemad mahud leidis ekspertiis ka betoonist erosioonikaitse ja slipi killustikaluse rajamisel; ujuvkai jaoks oli projektis nõutud süvendus tegemata ja poomid puudu, jm.

Vähesel määral oli ka töid, mille mahud hindas ekspert projektis ettenähtust suuremaks. Kuid kõik muudatused projektis (ja selle tulemusel ka taotluse sisus) oleks toetuse saaja – Lümanda vallavalitsus - pidanud PRIAga eelnevalt kooskõlastama. PRIA oli toetuse saajale andnud nõusoleku muuta üksnes slipi asukohta ja kaldakindlustuse kõrgust tingimusel, et investeeringuobjekti kogumaksumus ja tööde mahud ei muutu.

Lisaks tehtud tööde mahtude väljaselgitamisele analüüsis ekspert ka toetuse saamiseks esitatud hinnapakkumist ja tuvastas, et mitme töö hind oli põhjendamatult kõrge.

PRIA on Atla sadama ehituseks määratud toetuste sihipärast kasutamist ja tekkinud olukorda arutanud nii eksperdi, audiitorite, Euroopa Kalandusfondi korraldusasutuse Põllumajandusministeeriumiga. Ja muidugi Lümanda vallavalitsuse kui taotleja esindajatega, kel on olnud võimalus eksperdi järeldusi kommenteerida ja põhjalikke selgitusi anda.

Vaatamata sellele, kelle tegevus viib toetusega seotud nõuete rikkumiseni, vastutab PRIA ees toetuse saaja.


Uudised

15. maiks tuli mesinikel teatada PRIA-le põllumajandusloomade registri jaoks mesilasperede arvud ja seakasvatajatel enda peetavate sigade arvud 1. mai 2018 seisuga.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner