Lisatud: 30. oktoober 2008

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

30Okt2008 Ärge jätke PRIA-le oma kohustuste täitmisest teatamata!

PRIA otsetoetuste menetlusbüroo juhtivspetsialist Ülle Lukas paneb taotlejatele südamele, et nad oma taotlusvormid ja muud vajalikud dokumendid tähtajaks kindlasti PRIA maakondlikesse büroodesse esitaksid, muidu võivad nad toetusest ilma jääda või nõutakse varem väljamakstud toetus koguni tagasi.

Elatustalude toetuse saajal on võimalus viieaastase kohustuseperioodi jooksul igal aastal saada 15 647 krooni toetust. Kui ta toetuse nõuete täitmisest ja taotlemisest ühel aastal teatamata jätab, jääb ta selle aasta toetusest ilma ja järgmistel aastatel ta enam elatustalu toetust taotleda ei saa.

29. oktoobriks oli PRIAsse laekunud 1384 elatustalu kohanemise toetuse taotlust ja prognoositavalt kuni 1200 jäi veel puudu.

Sõnnikuhoidlate toetuse puhul kestab kohustusteperiood kolm aastat, paljudel on käsil viimane aasta. Selle meetme puhul on taotluse ning varem toetuse abil planeeritud investeeringute elluviimise kohta tõendusdokumentide mitte-esitamine halvemate tagajärgedega: PRIA võib varem väljamakstud toetuse tagasi nõuda.

Et sõnnikuhoidlate toetuse saajatel oleks andmete esitamine lihtsam, saatis PRIA kõigile taotlejatele, kellel sellel aastal on vaja veel dokumente esitada, oktoobrikuus teatised, milles kirjas igaühe kohustuste sisu ja juhtnöörid selle kohta, millised dokumendid esitada ja kuidas vorme täita.

29. oktoobriks olid oma taotlusdokumendid PRIAle esitanud vaid 73 taotlejalt, kuid laekuma peaksid need ligi kolmesajalt.

PRIA soovitab taotlejatele: ärge jätke end dokumentide esitamata jätmisega toetustest ilma ega riskige sellega, et juba tehtud investeeringute jaoks saadud raha teilt tagasi nõutakse.

Küsimuste korral võib abi saamiseks pöörduda PRIA maakondlikesse büroodesse või helistada infotelefonil 7377 679.

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike