Lisatud: 17. aprill 2014

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

17Apr2014 Arengukava seab eesmärgiks Eesti teraviljaekspordi kahekordistamise

Koostatav teraviljasektori arengukava aastateks 2014-2020 seab eesmärgiks teraviljade saagikuse tõusu Eestis ja ekspordimahu olulise kasvu.

Kui aastatel 2009-2013 on keskmine teraviljasaak olnud ligi 855 000 tonni aastas, siis 2020. aastaks peaks see ületama 1,4 miljoni tonni piiri. Eestis kasvatatakse praegu teravilja ligi 300 000 hektaril.

„Kuigi näeme arengukavas ette, et mõnevõrra suureneb ka teravilja kasvupind, siis toodangumahu põhiline suurenemine peaks tulema kasvavast saagikusest. See on päris ambitsioonikas eesmärk kogu teraviljasektorile,“ ütles Põllumajandusministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Illar Lemetti

„Saagikuse tõusu saavutamiseks on olulised väga erinevad tegurid alates nõustamisest ja teadusuuringutest kuni investeeringuteni välja ,“ selgitas Lemetti. Kui viimasel neljal aastal on keskmine saagikus teraviljakasvatuses olnud 2,9 tonni hektarilt, siis 2020. aastaks peaks see jõudma 4,5 tonnini.

Teraviljaeksport peaks kasvama praeguselt 270 000 tonnilt ligi 700 000 tonnini 2020. aastal. „Töödeldud toodete osakaal peaks moodustama vähemalt 30% ekspordist. Eesmärgiks on müüa Eestist välja võimalikult kõrge lisandväärtusega teraviljatooteid,“ lisas Illar Lemetti.

Teraviljasektori arengukava hakati Põllumajandusministeeriumi eestvõttel koostama 2013. aastal ja sellesse on kaasatud Eesti Maaülikooli, Põllumajandusuuringute Keskuse, Eesti Taimekasvatuse Instituudi, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eesti Talupidajate Keskliidu, Eesti Põllumeeste Keskliidu, Eesti Rukki Seltsi, Eesti Leivaliidu, Eesti Toiduainetööstuste Liidu, Eesti Seemneliidu ja valdkonna ühistute ning ettevõtete esindajad.

Eile toimus teraviljasektori arengukava 2014-2020 viimane töörühma koosolek, arengukava kinnitatakse 2014. aasta jooksul. 

 

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner