Lisatud: 21. august 2006

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

21Aug2006 Algavad koolitused LEADER meetme taotlejatele

 

Koolitused on osalejatele tasuta ja seda toetavad Põllumajandusministeerium ja Euroopa Liit. Koolitused viiakse läbi Põllumajandusministeeriumi, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) ja LEADER infokeskuse ekspertide osavõtul.

Koolitused toimuvad:
– 21. august, Tartu, Rehe motell;
– 24. august, Pärnu Maavalitsus;
Р25. august, Tallinn, P̵llumajandusministeerium.

Koolituste toimumisaeg on kell 10-17. Osalemiseks on vajalik eelregistreerimine LEADER infokeskuses telefon: 742 1771 või e-post: leader@mai.ee. Toimub ka 3 lisaseminari, mille toimumisest antakse täiendavalt teada.

LEADER on Euroopa Liidu algatatud programm maaelu arengu ja kohaliku initsiatiivi toetuseks. Programm toetab ettevõtjate, kodanikeühenduste ja kohalike omavalitsuste koostööd piirkondliku maaelu strateegia koostamisel ja elluviimisel. Eesti rakendab käesoleval perioodil LEADER programmi põhimõtteid RAK meetme 3.6 kaudu. Toetuse saajaks on kohalik tegevusgrupp – ettevõtjaid, kodanikeühendusi ja kohalikke omavalitsusi ühendav piirkondlik mittetulundusühing.

Meetme eesmärgiks on kohaliku initsiatiivi toetamine, edendades elu maapiirkonnas kohaliku tasandi koostöö kaudu, milles erinevad osapooled suunavad oma ühised jõupingutused piirkonna vajaduste välja selgitamiseks ja võimaluste kasutamiseks.

Meetme eelarve on käesoleval aastal 28,8 miljonit krooni, millest rahastatakse piirkondlike strateegiate koostamist ja piiratud hulga juba koostatud strateegiate elluviimist. Meedet finantseeritakse Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) vahenditest.

Toetuse taotlusi plaanib Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) vastu võtta  28. augustist 22. septembrini (täpne vastuvõtuaeg sõltub meetme akrediteerimisest). Taotluste vastuvõtu täpse kuupäeva annab PRIA teada lähipäevil.

Lisainformatsioon:
Kairi Kell
LEADER infokeskus
Maaelu Arengu Instituut
Tel: 742 1771
E-post: leader@mai.ee

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike