Lisatud: 11. juuni 2009

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

11Jun2009 Algas uus piimakvoodiaasta

Piimakvoodiaasta 2008/2009 on nüüd lõpetatud ja uue 2009/2010 kvoodiaasta esimene kvootide määramise käskkiri on PRIAs kinnitatud.

 Selle käskkirjaga vähendati ja määrati broneeringusse nende 225 tootja piimakvoot, kel eelmisel kvoodiaastal (2008/2009) oli kvoodi täituvus alla 70%. Sellisel juhul vähendati kvooti 50% täitmata osast. Nendel tootjatel, kel oli kvoodi täituvus 0, läks kvoot broneeringusse kaheks aastaks. Juhul, kui nad soovivad selle aja jooksul uuesti tootmisega alustada, saavad nad oma kvoodi tagasi küsida. Kui nad aga  tootmisega ei alusta, siis kahe aasta pärast läheb broneeringus olev kvoot tagasi riigi reservi.

2009/2010 kvoodiaasta alguse numbrid:

kvoodiomanikke on kokku 1165,

neist tarnekvoodi omanikke 1017

ja otseturustuskvoodi omanikke 240.  

 

Kvoot 1.04.2009

Kvoot kokku

kg

Tarnekvoot

kg

Otseturustus-

kvoot kg

 

Eestile määratud kvoot

665 888 314

656 979 724

8 908 590

välja jagatud

643 311 711

636 298 902

7 012 809

kogu reserv

22 576 603

20 680 822

1 895 781

broneering

5 034 274

3 912 713

1 121 561

erireserv

3 329 442

3 284 899

44 543

suurendamiseks reserv

14 212 887

13 483 210

729 677

Selgituseks tabeli juurde:

Välja jagatud piimakvoot on see kvoodikogus, mis on tootjate vahel välja jagatud.

Kogu reservi moodustab Eestile määratud piimakvoodi ja välja jagatud piimakvoodi vahe.

Erireserv on 0,5% Eestile määratud tarne- ja otseturustamiskvoodi kogustest. Erireservi kasutatakse sellistel puhkudel, kus tootja kvooti on põhjendamatult reservi arvatud ja tema kvoodikogused tuleb tootjale tagasi määrata.

Reserv suurendamiseks moodustub sellest, kui kogu reservist on maha arvatud erireserv ja broneering - ülejäänu on reserv suurendamiseks. Suurendamise reserv koosneb Eestile eraldatud lisakvoodist, ehk siis sel aastal 1% lisatud kvoodikogusest (6 592 954 kg), eelneva kvoodiaasta jooksul vabanenud kogustest (piimakvoodist loobunute kogused), broneeringust vabanenud kogustest (kogused, mis olid broneeringus, aga tootjad ei küsinud neid koguseid kahe aasta jooksul tagasi) ja nendest kogustest, mis vähendati tootjatel, kel oli täituvus alla 70%.

Kvoodi suurendamist saavad taotleda need tootjad, kes täitsid eelmisel kvoodiaastal (2008/2009) vähemalt 90% neile määratud piimakvoodist, kelle piimakari on suurenenud või on suurenenud piimakarja keskmine piimatoodang, ning kel sealjuures oli vähem kvooti kui eelmise kvoodiaasta karja keskmine toodang korrutatuna tänavu 1. aprilliks PRIA põllumajandusloomade registrisse kantud piimalehmade arvuga.

Kvoodi suurendamise taotlemine algab 1.juulist ja kestab 15.juulini, selles ajavahemikus saab PRIAle esitada taotlusi kvoodi suurendamiseks.

Alates sellest, 2009/2010 kvoodiaastast on täituvuse piirmääraks 85%. Teisisõnu: kui tootja täidab talle määratud kvooti vähemalt 85%, siis tema kvooti ei vähendata, aga kui täitmine jääb alla 85%, siis vähendatakse tootjale määratud kvooti 50% kasutamata osast.

 Lisaks juhime kvoodiomanike tähelepanu sellele, et kvoodiaastatel 2009/2010 ja 2010/2011 lähtutakse täituvuse võrdlemisel järgnevast: võrreldakse 2009/10 täituvust 2008/09 määratud kvoodiga ja 2010/11 oma samuti 2008/09 määratud kvoodiga. Ehk kui Eesti riik ületab talle 2008/2009 kvoodiaastaks määratud kvoodi 106%-liselt või rohkem sel ja järgmisel kvoodiaastal, siis peab maksma tasu (trahvi) 150% ettemääratud tasust (tasu suurus on 27,83 eurot 100 kg piima kohta). Sel juhul maksavad tasu (trahvi) ka tootjad, kes ületavad 2009 ja 2010 algavatel kvoodiaastatel neile 2008/2009 määratud kvooti.

Piimakvoodiaasta algab 1. aprillil ja lõpeb järgmise kalendriaasta 31. märtsil.

PRIA riiklike toetuste büroo                                                                                                                                                                                         

 

Uudised

Maaeluminister Tarmo Tamm andis täna Maaeluministeeriumis toimunud Eesti Vabariigi 101. aastapäevale pühendanud aktusel põllumajanduse ja maaelu edendajatele üle 3 ministeeriumi kuldmärki ja 33 hõbemärki.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus