Lisatud: 11. juuni 2009

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

11Jun2009 Algas uus piimakvoodiaasta

Piimakvoodiaasta 2008/2009 on nüüd lõpetatud ja uue 2009/2010 kvoodiaasta esimene kvootide määramise käskkiri on PRIAs kinnitatud.

 Selle käskkirjaga vähendati ja määrati broneeringusse nende 225 tootja piimakvoot, kel eelmisel kvoodiaastal (2008/2009) oli kvoodi täituvus alla 70%. Sellisel juhul vähendati kvooti 50% täitmata osast. Nendel tootjatel, kel oli kvoodi täituvus 0, läks kvoot broneeringusse kaheks aastaks. Juhul, kui nad soovivad selle aja jooksul uuesti tootmisega alustada, saavad nad oma kvoodi tagasi küsida. Kui nad aga  tootmisega ei alusta, siis kahe aasta pärast läheb broneeringus olev kvoot tagasi riigi reservi.

2009/2010 kvoodiaasta alguse numbrid:

kvoodiomanikke on kokku 1165,

neist tarnekvoodi omanikke 1017

ja otseturustuskvoodi omanikke 240.  

 

Kvoot 1.04.2009

Kvoot kokku

kg

Tarnekvoot

kg

Otseturustus-

kvoot kg

 

Eestile määratud kvoot

665 888 314

656 979 724

8 908 590

välja jagatud

643 311 711

636 298 902

7 012 809

kogu reserv

22 576 603

20 680 822

1 895 781

broneering

5 034 274

3 912 713

1 121 561

erireserv

3 329 442

3 284 899

44 543

suurendamiseks reserv

14 212 887

13 483 210

729 677

Selgituseks tabeli juurde:

Välja jagatud piimakvoot on see kvoodikogus, mis on tootjate vahel välja jagatud.

Kogu reservi moodustab Eestile määratud piimakvoodi ja välja jagatud piimakvoodi vahe.

Erireserv on 0,5% Eestile määratud tarne- ja otseturustamiskvoodi kogustest. Erireservi kasutatakse sellistel puhkudel, kus tootja kvooti on põhjendamatult reservi arvatud ja tema kvoodikogused tuleb tootjale tagasi määrata.

Reserv suurendamiseks moodustub sellest, kui kogu reservist on maha arvatud erireserv ja broneering - ülejäänu on reserv suurendamiseks. Suurendamise reserv koosneb Eestile eraldatud lisakvoodist, ehk siis sel aastal 1% lisatud kvoodikogusest (6 592 954 kg), eelneva kvoodiaasta jooksul vabanenud kogustest (piimakvoodist loobunute kogused), broneeringust vabanenud kogustest (kogused, mis olid broneeringus, aga tootjad ei küsinud neid koguseid kahe aasta jooksul tagasi) ja nendest kogustest, mis vähendati tootjatel, kel oli täituvus alla 70%.

Kvoodi suurendamist saavad taotleda need tootjad, kes täitsid eelmisel kvoodiaastal (2008/2009) vähemalt 90% neile määratud piimakvoodist, kelle piimakari on suurenenud või on suurenenud piimakarja keskmine piimatoodang, ning kel sealjuures oli vähem kvooti kui eelmise kvoodiaasta karja keskmine toodang korrutatuna tänavu 1. aprilliks PRIA põllumajandusloomade registrisse kantud piimalehmade arvuga.

Kvoodi suurendamise taotlemine algab 1.juulist ja kestab 15.juulini, selles ajavahemikus saab PRIAle esitada taotlusi kvoodi suurendamiseks.

Alates sellest, 2009/2010 kvoodiaastast on täituvuse piirmääraks 85%. Teisisõnu: kui tootja täidab talle määratud kvooti vähemalt 85%, siis tema kvooti ei vähendata, aga kui täitmine jääb alla 85%, siis vähendatakse tootjale määratud kvooti 50% kasutamata osast.

 Lisaks juhime kvoodiomanike tähelepanu sellele, et kvoodiaastatel 2009/2010 ja 2010/2011 lähtutakse täituvuse võrdlemisel järgnevast: võrreldakse 2009/10 täituvust 2008/09 määratud kvoodiga ja 2010/11 oma samuti 2008/09 määratud kvoodiga. Ehk kui Eesti riik ületab talle 2008/2009 kvoodiaastaks määratud kvoodi 106%-liselt või rohkem sel ja järgmisel kvoodiaastal, siis peab maksma tasu (trahvi) 150% ettemääratud tasust (tasu suurus on 27,83 eurot 100 kg piima kohta). Sel juhul maksavad tasu (trahvi) ka tootjad, kes ületavad 2009 ja 2010 algavatel kvoodiaastatel neile 2008/2009 määratud kvooti.

Piimakvoodiaasta algab 1. aprillil ja lõpeb järgmise kalendriaasta 31. märtsil.

PRIA riiklike toetuste büroo                                                                                                                                                                                         

 

Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike