Lisatud: 16. september 2004

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

16Sep2004 Algas sõnnikuhoidlate investeeringukavade vastuvõtmine

Seega tuleb taotlejatel arvestada, et keskkonnateenistusele tuleb vajalikud dokumendid esitada hiljemalt 18. oktoobriks. Nii võib taotleja kindel olla, et keskkonnateenistus jõuab kava läbi vaadata ja taotleja dokumendid PRIA-le hiljemalt 5. novembriks esitada. Hilisemad esitamised tuleb varem keskkonnateenistusega kokku leppida ja taotlusmaterjalide vastuvõtmine sõltub siis keskkonnateenistuse võimalusest dokumente menetleda.

Koos investeeringukavaga tuleb taotlejal keskkonnateenistusele esitada ka sõnniku käitluskava mis on vajalik investeeringukava kooskõlastamiseks. Käitluskavas tuleb kirjeldada kogu oma põllumajandusettevõtte sõnniku hoidmise ja kasutamise hetkeolukord.

Käitluskavast peab selguma:
* kas põllumajandustootjal on piisavalt maad sõnniku laotamiseks
* kas põllumajandustootja rendib maad
* kas põllumajandustootjal on kehtivaid sõnniku äraandmise või müügilepingud.

Lisaks tuleb käitluskavas näidata nende loomakasvatushoonete sõnniku hoidmise ja kasutamise lahendused, kus need praegu puuduvad. Muude loomakasvatushoonete lahendamata sõnnikuprobleemid ei mõjuta otseselt konkreetse taotluse kooskõlastamist või mitte kooskõlastamist. Need on vajalikud kui informatsioon kavandatavatest meetmetest, mida arvestatakse muude veekaitsemeetmete planeerimisel ja veekvaliteedi prognoosimisel.

Investeeringukava juhend on kättesaadav keskkonnaministeeriumi kodulehel www.envir.ee. PRIA kodulehe www.pria.ee toetuste rubriigis saab tutvuda sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse tingimustega.

Lisainfo:

Keskkonnaministeerium:
Tiiu Raia
Veeosakonna nõunik
Tel 626 2851
E-post Tiiu.raia@ekm.envir.ee

PRIA:
Maaelu arengu toetuste büroo
Tel 737 1276 ja 7371381

Põllumajandusministeerium:
Katrin Rannik
Põllumajandusosakonna ja taastuvate ressursside büroo vanemspetsialist
Tel 625 6109
E-post Katrin.rannik@agri.ee

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner