Lisatud: 09. september 2011

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

09Sep2011 Algas kalandussektori tööjõuvajadusi kaardistav uuring

Põllumajandusministeeriumi tellimusel viiakse läbi uuring „Tööjõu kompetentside ja oskuste taseme ning tööturu vajaduste väljaselgitamine kalandussektoris”.

Uuring viiakse läbi eesmärgiga kaardistada kalandusvaldkonna tööjõuvajadus, mis oleks aluseks  valdkonna täiendus-, ümber- ja tasemeõppe koolituskavade väljatöötamisel.

“Eestis on keskmine kaluri vanus väga kõrge - 50 ja rohkem aastat. Samuti on kalandusalase taseme- ja täiendõppe võimalused viimase 10 aastaga kahanenud, seega noorte tööjõu pealekasv on kasin,” selgitas olukorda Eve Külmallik Põllumajandusministeeriumist.

Külmallik lisas, et seni puudub ka majanduslikel kaalutlustel põhinev kalandushariduskontseptsioon, millises mahus ja millisel tasemel kalandusspetsialiste peaks riik ette valmistama.

Algava uuringu käigus selgitatakse välja, millise haridusega tööjõudu kasutatakse kalandussektoris, kui palju ja millise hariduse ning kvalifikatsiooniga inimesi Eestis vajatakse lähiajal ja pikas perspektiivis. Tulemuste väljaselgitamiseks küsitletakse kalureid, erialaliite, kalakasvatajaid, kalapüüniste tootjaid, kaubandusettevõtteid, kalatöötlejaid, riigiasutusi ja kutse- ning kõrghariduse andjaid.

Uuringu viib läbi OÜ Eesti Uuringukeskus Euroopa Kalandusfondi rakenduskava 2007-2013 raames. Uuring valmib jaanuariks 2012.

Uudised

Taotluste vastuvõtt kestis 2. märtsist 21. märtsini ja PRIAle laekus sel ajal 3152 taotlust, mida on 153 võrra vähem kui möödunud aastal. Piimalehma kasvatamise otsetoetust saab taotleda hilinenult veel 15. aprillini, aga siis väheneb toetus 1% võrra iga hilinetud tööpäeva kohta.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner