Lisatud: 09. september 2011

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

09Sep2011 Algas kalandussektori tööjõuvajadusi kaardistav uuring

Põllumajandusministeeriumi tellimusel viiakse läbi uuring „Tööjõu kompetentside ja oskuste taseme ning tööturu vajaduste väljaselgitamine kalandussektoris”.

Uuring viiakse läbi eesmärgiga kaardistada kalandusvaldkonna tööjõuvajadus, mis oleks aluseks  valdkonna täiendus-, ümber- ja tasemeõppe koolituskavade väljatöötamisel.

“Eestis on keskmine kaluri vanus väga kõrge - 50 ja rohkem aastat. Samuti on kalandusalase taseme- ja täiendõppe võimalused viimase 10 aastaga kahanenud, seega noorte tööjõu pealekasv on kasin,” selgitas olukorda Eve Külmallik Põllumajandusministeeriumist.

Külmallik lisas, et seni puudub ka majanduslikel kaalutlustel põhinev kalandushariduskontseptsioon, millises mahus ja millisel tasemel kalandusspetsialiste peaks riik ette valmistama.

Algava uuringu käigus selgitatakse välja, millise haridusega tööjõudu kasutatakse kalandussektoris, kui palju ja millise hariduse ning kvalifikatsiooniga inimesi Eestis vajatakse lähiajal ja pikas perspektiivis. Tulemuste väljaselgitamiseks küsitletakse kalureid, erialaliite, kalakasvatajaid, kalapüüniste tootjaid, kaubandusettevõtteid, kalatöötlejaid, riigiasutusi ja kutse- ning kõrghariduse andjaid.

Uuringu viib läbi OÜ Eesti Uuringukeskus Euroopa Kalandusfondi rakenduskava 2007-2013 raames. Uuring valmib jaanuariks 2012.

Uudised

Eile, 13. novembril toimus Maaeluministeeriumis arutelu mesindussektori esindajatega. Kohtumisel räägiti mesilaspere toetusest ning arutleti uue perioodi mesindusprogrammi ettevalmistamise teemal.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike