Lisatud: 28. märts 2013

Viimati muudetud: 02. aprill 2013

A A A
Prindi rss

Uudised

28Mar2013 Algab vesiviljelustoetuse taotlusvoor

Kolmandat korda avaneb Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava perioodi  jooksul vesiviljeluse investeeringutoetuse meede.

Toetustaotluste vastuvõtt toimub 1.-8. aprillini, taotlusvooru eelarve on  ligi 1,7 mln eurot.

Toetuse eesmärk on vesiviljeluse tootmismahtude suurendamine, kasutades kaasaegseid ja keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid.

Toetust saab taotleda uue vesiviljeluskasvanduse püstitamiseks ja olemasoleva rekonstrueerimiseks, laiendamiseks ning tehnosüsteemide muutmiseks. Toetust makstakse kuni 50% abikõlblike kulude maksumusest. Toetuse maksimaalne suurus sõltub kasvatatavast liigist ja planeeritavast toodangumahust.

Meetme määruses on muudatusi. Olemasoleva vesiviljeluskasvanduse rekonstrueerimiseks saab toetust eeldusel, et hoone põhiprojekti või rajatise ehitusprojekti järgne keskmine aastane tootmismaht on enne või pärast projekti elluviimist täisvõimsusel vähemalt 50 tonni tuuraliste, lõheliste või ahvenaliste seltsi kuuluvat kala.

Varem oli nõutav olemasoleva vesiviljeluskasvanduse rekonstrueerimise järgne keskmine aastane tootmismaht 100 tonni. Muudatus määruses võimaldab toetust taotleda ka väiksematel ettevõtetel.

Teine oluline muudatus seisneb Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) tunnustuse ajalises piirangus. 2011. a pidi karpkala- või jõevähikasvanduse ettevõtja olema toetuse taotlemiseks tunnustatud juba seisuga 1. jaanuar 2011. Algava taotlusvooru puhul selline ajaline piirang puudub, kuid olemasolev toetust sooviv vesiviljeluskasvandus  peab olema VTA poolt tunnustatud või peab tegevus toimuma vastavalt loomatauditõrje seadusele piiritletud alal.

Tänavu esitatavate taotluste kohta teeb PRIA määramisotsused 14. augustiks. Toetuse saajatel tuleb toetatav tegevus vähemalt 30 protsendi ulatuses ellu viia (ja esitada selle kohta PRIAsse kuludokumendid) ühe aasta jooksul toetuse määramisest arvates.  

 

Avaldatud 28. märtsi Maalehes

 

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus