Lisatud: 14. juuni 2011

Viimati muudetud: 27. juuni 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

14Jun2011 Algab uuring, mille käigus kaardistatakse maaettevõtete olukord ning arengutrendid

Põllumajandusministeeriumi tellimusel viib Eesti Maaülikool  läbi mahuka uuringu, mille eesmärgiks on kaardistada maapiirkondade ettevõtete hetkeolukord, arengutrendid ja toetusvajadused.

Saamaks teada, kuidas elab Eesti ettevõtlus maal, viib Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut Põllumajandusministeeriumi tellimusel läbi põhjaliku uuringu "Maapiirkonna ettevõtjate olukord, arengutrendid ja toetusvajadus".

Uuring on seotud Eesti maaelu arengukava 2007–2013 (MAK) investeeringutoetuste meetmetega, mille kaudu toetatakse ja arendatakse maapiirkonna ettevõtlust ning seal tegutsevate ettevõtjate konkurentsivõimet ning jätkusuutlikkust.

„Saadud tulemusi kasutatakse sisendina Maaelu Arengukava 2014-2020 koostamisel,” ütles Kai Kalmann Põllumajandusministeeriumi maaelu arengu osakonnast.

Eestis puudub kompleksne andmebaas,  kust oleks võimalik saada vajalikke algandmeid iseloomustamaks ja analüüsimaks maapiirkonna ettevõtjaid. 1. veebruari 2011. aasta seisuga on Äriregistris registreeritud 152 507 ettevõtjat, kelledest 45% on registreeritud Tallinnasse.
„Taoline statistiline jaotus aga maapiirkonna ettevõtjate kohta eraldi puudub, kuna riiklikul tasandil ei koguta eraldi andmeid maapiirkonna ettevõtluse kohta. Statistiliste andmete ning muu vajaliku materjali ja ülevaadete puudumine raskendab maapiirkonna ettevõtluse olukorra hindamist ja analüüsimist,“ selgitas Kalmann uuringu tellimise põhjusi.

Eesti maapiirkonna ettevõtluse vajaduste analüüsi käigus kaardistatakse maapiirkonna ettevõtluse olukord, selgitatakse välja järgmise seitsme aasta (2012–2018) arengutrendid ning analüüsitakse maapiirkonnas tegutsevate ettevõtjate toetusvajadust. Analüüsi tulemusi kasutatakse sisendina uue programmiperioodi (2014–2020) Eesti maaelu arengukava koostamisel, kujundamisel ja vajalike maapiirkonna ettevõtluse toetusmeetmete kavandamisel.

Uuringu viib läbi Eesti Maaülikool ja see valmib 3. septembriks 2012.

Info MAKi kohta: www.agri.ee/MAK

Uudised

Taotluste vastuvõtt algas 2. märtsil ja tänaseks on PRIAle laekunud 1 794 taotlust. Möödunud aastal oli taotlejaid 3 336. Piimalehma kasvatamise otsetoetust saab taotleda hilinenult veel 15. aprillini, aga siis väheneb toetus 1% võrra iga hilinetud tööpäeva kohta.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner