Lisatud: 30. aprill 2014

Viimati muudetud: 30. aprill 2014

A A A
Prindi rss

Uudised

30Apr2014 Algab pindalatoetuste taotlusvoor

Need ligi 800 pindalatoetuse soovijat, kes on taotluse elektrooniliselt e-PRIAs juba ära täitnud, saavad selle ära esitada kas või 2. mai esimestel minutitel.  Paberil taotlusi võtavad PRIA maakondlikud teenindusbürood vastu tavapärastel tööaegadel.

Taotluste vastuvõtu põhiperiood kestab 21. maini; pärast seda saab taotlusi esitada veel 16. juunini, aga siis vähendatakse toetusesummat 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

Infot ja vorme toetuste taotlemise tingimuste ja nõuete kohta pakub PRIA koduleht (vt rubriike Taimekasvatus ja Loomakasvatus), samuti saab abi küsida infotelefonil 737 7679.

Millised toetused on tänavu saadaval?

Otsetoetustest saab taotleda ühtset pindalatoetust, mida rahastab Euroopa Liit. Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne toetust tänavu  taotleda ei saa.

Uus maaelu arengukava pole veel valminud ning keskkonnameetmete taotlemine toimub valdavalt perioodi 2007-2013 meetmete reeglite põhjal.  PRIAst saab taotleda Natura 2000 alal asuva põllumaa toetust, keskkonnasõbraliku majandamise toetust (KSM), mahepõllumajandusliku tootmise toetust (MAH), poolloodusliku koosluse hooldamise toetust (PLK), kohalikku sorti taime kasvatamise toetust (’Sangaste’ rukis), ohustatud tõugu loomade pidamise toetust (OTL) ja loomade karjatamise toetust. Natura 2000 metsamaa toetuse taotluste vastuvõtja on SA Erametsakeskus.

Tänavuse vaheaasta tõttu on toetuste taotlemisel siiski ka mitu eritingimust..

Keskkonnameetmetega seotud kohustused

Alates 2014. a ebasoodsamate piirkondade toetust (ESA) taotleda ei saa. Tuletame meelde, et ESA esmakordsel taotlemisel kaasnes nõue tegeleda ebasoodsamas piirkonnas põllumajandusega viis järjestikust aastat alates esimesest toetuse väljamaksest. ESA kohustus loetakse jätkatuks, kui taotleja on esitanud pindalatoetuste taotluse, millel taotleb ühtset pindalatoetust vähemalt 1 ha ulatuses ebasoodsamas piirkonnas asuvale maale. Teistele,  kel on ESA kehtiv kohustus, teeb PRIA järelepärimise.

Ühtki uut 5-aastast kohustust maaelu arengukava 2007-2013 keskkonnatoetustega seoses alustada ei saa. Kõiki kohustusi, mille periood  lõpeb 20.  mail 2014, saab pikendada kuni 31. detsembrini 2014. Oma 20. mail 2014 lõppevat kohustust saavad pikendada ka need PLK  ja OTL taotlejad, kes  2012. või 2013. aastal  seda kohustust juba pikendasid.

Kohustuse pikendamiseks tuleb esitada vorm MT60 (Kinnitus põllumajandusliku keskkonnatoetuse kohustuse võtmise ja pikendamise kohta).  LKT  kohustuse pikendamiseks on vaja esitada vorm MT62 (Kinnitus loomade karjatamise toetuse kohustuse võtmise ja pikendamise kohta).

Kehtivaid  ega ka pikendatud  kohustusi tänavu suurendada ei saa.  Erandiks on OTL toetuse kohustus eesti maatõugu veise pidamise eest: seda saab suurendada kuni 30% ulatuses algse kohustusega võrreldes.

Kohustuse pikendamise aastal ei saa kohustust tervenisti teisele isikule üle anda.

Taotlejad, kes võtsid endale 2012.  või 2013. aastal 5-aastase MAH või PLK toetuse kohustuse, saavad kohustust vähendada algse kohustusega võrreldes kuni 10%. Varem kohustuse võtnud  taotlejad võivad  nende meetmetega seotud  kohustust vähendada kuni 30% algsega võrreldes.

PLK toetuse taotlemisest

Enne kui PLK toetuse taotlus PRIAsse esitada, tuleb kliendil see kooskõlastada  Keskkonnaameti regioonis (vorm MT68).  Kooskõlastusi saab Keskkonnaametist kuni 21. maini.  PLK toetuse taotlust saab esitada ka e-PRIAs. Teenus „Minu niidud“ avati taotlejatele PLK alade joonistamiseks ja kooskõlastamiseks 1. aprillil.

KSM ja MAH taotlejatele

Neil KSM) taotlejatel, kellel kohustuse pikendamise aastal möödub eelmiste mullaproovide võtmisest viis aastat, tuleb korraldada uued mullaproovid ja analüüsid.  Võetud mullaproove arvestatakse ka 2014-2020 perioodil.  

KSM taotlejad, kes on rohumaa enne selle viiendat aastat planeerinud püsirohumaaks (PR), peavad seda rohumaana hoidma 5 a rajamisest alates. Nõude rikkumisel käsitletakse maad kuni 4-aastase rohumaana ka varasematel aastatel.  Kõikidel aastatel, kui rohumaa oli taotlusel püsirohumaana (PR) märgitud, vaadatakse kuni 4-aastaste rohumaade protsent tagasiulatuvalt üle ja kui see ületab 50%, küsitakse selle aasta eest KSM toetus tagasi.

MAH taotlemisel kuni 2-aastastele külvikorras olevatele rohumaadele tuleb põldude loetellu teha vastavasse veergu märked (vorm PT50A, veerg 22).  Kuni 2-aastased külvikorras olevad rohumaad on maad, mida majandatakse külvamise aastal ja 2 aastal pärast seda ning küntakse kas sügisel või järgneval kevadel haljasväetisena sisse; hiljemalt 3. aastal kasvatatakse seal mõnda teist kultuuri kui heintaimed. Nõude täitmist kontrollib PRIA ka pärast kohustuseperioodi lõppu.

 

Artikkel ilmus 30.aprilli Maalehes

Uudised

21.08 toimunud kalandusnõukogu istungil arutati kalandussektori huvigruppidega ettepanekuid Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014‒2020 rakenduskava eelarvevahendite ümberjagamiseks. Lõplikud otsused langetatakse 11. septembril toimuval seirekomisjoni istungil.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus