Lisatud: 13. märts 2007

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

13Mar2007 Algab metsastamistoetuse taotluste vastuvõtt

PRIA maaelu arengu toetuste büroo peaspetsialist Aire Vesteri sõnul on metsakultuuri täiendamis- ja hooldustoetus mõeldud neile taotlejatele, kes on kahel eelmisel aastal Maaelu Arengukava raames taotlenud põllumajandusmaa metsastamise toetust ning selle abiga metsakultuuri rajanud.

 

„Toetuse eesmärk on vähendada põllumajanduslikust kasutusest välja jäänud ja põllumajanduseks vähemsoodsate maade osakaalu, toetades seeläbi väärtusliku metsaga metsamaa kujunemist,” selgitas Vester meetme eesmärke.

 

Hooldustoetust saab igale põllule taotleda kokku neli korda viieaastase kohustuseperioodi jooksul ning toetuse  määr on 1205 krooni hektari kohta. Täiendamistoetust hukkunud metsakultuuri taastamiseks saab kogu kohustusperioodi jooksul taotleda igale põllule ühel korral, selle toetuse määr on 2003 krooni ühe hektari kohta.. Täiendamistoetus makstakse taotleja arveldusarvele hiljemalt 10. oktoobriks ja hooldustoetus hiljemalt järgmise aasta 2. veebruariks.

 

Hooldamiseks loetakse mulla kobestamist, rohimist, niitmist ja mult¨imist (v.a. tallamist). Hoolduseks loetakse ka metsastatud põllu ümber aia ehitamist ja kaitsevahendi ning taimekrae paigutamist ümber taime tüve. Hoolduseks ei loeta repellendi ja kemikaali kasutamist.

 

2005. ja 2006. aastal metsastati metsakultuuri rajamistoetuse abil kokku 2 830 ha põllumajandusmaad. 2006. aastal määrati metsakultuuri täiendamistoetust 42 hektarile ja metsakultuuri hooldustoetust 862 hektarile.

 

Hooldus- või täiendamistoetuse taotleja võib PRIA piirkondlikust büroost küsida taotluste ettetrükki, kus on toodud põldude loetelu (põllumassiivi numbrite ja põllu numbritega), mille kohta on võimalik toetust taotleda.

 

Täpsemat infot toetuse tingimuste kohta, vajalikud taotlusvormid ning muu oluline info on olemas PRIA koduleheküljel www.pria.ee, samuti saab infot PRIA piirkondlikest büroodest ja keskusest Tartus.

 

 

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike