Lisatud: 25. veebruar 2010

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

25Veebr2010 Algab loomakasvatustoetuste taotlemine

2.-22.märtsini ootab PRIA loomapidajaid toetusi taotlema. Lisaks viiele varasematest aastatest tuttavale toetusele saab nüüd küsida ka uut piimasektori eritoetust, mida makstakse kuni 100 piimalehmaga karjapidajatele.

Jooksva aasta tootmisega seotud toetusi võib taotleda ammlehma või  ute kasvatamise eest, kes on 2. märtsi 2010 seisuga taotleja nimel PRIA põllumajandusloomade registris registreeritud ja nõuetekohaselt kõrvamärkidega märgistatud.

Lihatõugu või lihatõuga ristamisel saadud ammlehm või mullikas peab ammlehmatoetuse saamiseks olema 2.märtsiks 2010 vähemalt 8 kuu vanune ja iga taotlusele kantud looma tuleb vähemalt 28. aprillini karjas pidada.

Utetoetuse saamiseks peab taotlejal uttesid olema vähemalt 10 ja nad peavad hiljemalt 27. aprilliks üheaastased olema. Ka selle toetuse puhul peab taotlusele kantud arvul uttesid 28. aprilli seisuga karjas alles olema. Uttesid võib samaväärsete loomadega asendada, ammlehmi mitte.


Uus toetus piimakarja omanikele

Piimasektori eritoetust võimaldab rakendama hakata Euroopa Nõukogu määrus ning Eesti poolt Euroopa Komisjonile teatatud soov hakata seda ka Eestis maksma, et säilitada piimatootmine majanduslikult haavatavates tootmistüüpides ja piirkondades ning aidata kuni 100-pealiste piimakarjade omanikel tootmistaset säilitada. Seda toetust on kavas maksta aastatel 2010-2013.

Piimasektori eritoetuse taotleja peab olema põllumajandusliku tegevusega tegelev isik, kelle nimel on 31.märtsi 2009 ning 2.märtsi 2010 seisuga kuni 100 PRIA põllumajandusloomade registris registreeritud piimalehma. Ainus erand piimalehmade arvu  osas kehtib neile taotlejaile, kelle ettevõtte asub saartel, kus kohapealset piimatööstust ei ole ning puudub ka tasuta püsiühendus piimatööstustega piirkonnaga. Sellisel saarel võib taotleja karjas olla ka üle 100 piimalehma. Eesti puhul mahub selle erandi alla praegu Hiiumaa.

Lisaks peab taotleja olema taotlemisele eelnenud kvoodiaasta jooksul  (01.04.2008 kuni 31.03.2009) täitnud vähemalt 50% temale määratud piima tootmiskvoodist.

Kuna toetuse eesmärgiks on tootmistaseme säilitamine, siis makstakse toetust taotlemise aastal taotlusperioodi alguse kuupäeval karjas olevate piimalehmade arvu järgi, kuid mitte rohkem 31. märtsi 2009. a seisuga  taotleja nimel PRIA põllumajandusloomade registris olnud piimalehmade arvust.

Piimasektori eritoetuse  taotlusi on erinevalt teistest võimalus esitada ka hilinenult, 23. märtsist 16. aprillini. Siis aga väheneb toetussumma 1% võrra iga hilinetud tööpäeva kohta.

Esimese 50 piimalehma kohta makstakse toetust eeloleval sügisel kehtestatava ühikumäära alusel, järgmiste piimalehmade kohta aga koefitsiendiga 0,8 kehtestatud ühikumäärast.

Eritoetuse taotlejatel tuleb kindlasti arvestada, et neile kehtib nõue täita kogu oma põllumajanduslikus majapidamises nõuetele vastavuse nõudeid, mille kohta leiate infot PRIA kodulehel.


Toetused määratud toetusõiguste alusel

Kolme liiki toetusi on võimalik saada varasemate taotlusperioodide andmete alusel tekkiva toetusõiguse alusel: need on  ute, veise ja piima täiendav otsetoetus. Utetoetusel on aluseks 2007.a ute kasvatamisetoetuse menetlemise käigus kindlaks tehtud uttede arv, veise puhul 2006.a toetuste menetlemisel kindlaksmääratud
veiste loomühikud ning piima täiendaval otsetoetusel seisuga 31.märts 2007 määratud piima tootmiskvoodi kilogrammid.
Kõigi kolme meetme puhul peab taotleja ka praegu olema põllumajandusliku tegevusega tegelev isik. Uudne on tootmisest lahtiseotud ehk toetusõiguste alusel makstavate toetuste puhul tänavu see, et neid toetusõigusi saab teisele isikule üle anda ehk võõrandada.


Abiks toetuste taotlejale

Et taotluse esitamine oleks lihtsam, saadab PRIA igale mullu loomakasvatuse toetusi taotlenud loomapidajale juhendi taotlemistingimustega ning individuaalsed andmed selle kohta, milliseid määratud toetusõiguse alusel saadavaid toetusi on tal võimalik taotleda. Teavituskirjas on andmed nii kliendi toetusõigusega seotud loomade kui ka põlluhektarite kohta.

Kellel on olemas e-posti aadress, saab juhendi ja teavituskirja oma meilipostkasti, teistele saadame selle tavapostiga. Palume toetusõiguste andmed kindlasti alles hoida - neid saate kasutada ka edaspidi, aga andmeid uuesti kirjaga saata pole meil plaanis.

Kõik loomatoetuste taotlemiseks vajalik info ja taotlusvormid on kättesaadavad meie kodulehel Loomatoetuste rubriigis, abi võib küsida infotelefonil 737 7679.  Taotlust saab esitada paberil täidetult meie maakondlikes teenindusbüroodes (palume kasutada võimalust taotluse esitamise aeg ette broneerida) või saates digitaalselt allkirjastatuna aadressil info@pria.ee.


Kõige mugavam on e-PRIA!

Kõige mugavamalt ja täpsemini saab loomatoetusi taotleda elektroonilise kliendiportaali e-PRIA vahendusel, kuhu saab siseneda meie kodulehelt www.pria.ee. Taotleja loomade kohta on e-PRIA taotlusvormil juba andmed kirjas ja toetusõiguste kohta samuti. Kui tarvis, saab andmeid parandada ja täiendada. Kõik vajalikud juhised e-PRIAs taotluse täitmiseks ilmuvad arvutiekraanile ja võimalus eksida on minimaalne, sest süsteem annab vigadest ise märku.

Kes arvab, et ei saa e-PRIA esmakordse kasutamisega hästi hakkama, võib pöörduda meie teenindusbüroosse - teil aidatakse kliendiarvutis e-PRIAga tuttavaks saada ja dokumendid ära esitada. Muide, e-PRIAs saab täita ja esitada ka kõiki teisi loomapidamisega seotud andmeid ja dokumente.

PRIA soovitab eelistada taotluse esitamiseks just e-PRIAt kui kõige kindlamat ja mugavamat kanalit. e-PRIAs korrektse taotluse esitanuid planeerime tänada nii, et maksame nendele toetused välja esmajärjekorras!

 

Uudised

Kolme Balti riigi põllumajandusministrid kohtusid täna, 16. aprillil Strasbourgis Euroopa Komisjoni eelarvevoliniku Günther Oettingeriga, et arutada Balti riikide erihuve seoses ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) ja Euroopa Liidu eelarvega.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Koolikava toetus

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018-2019

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused ja MAK loomatoetused 2019 ÜLDINFO

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2019

Noore põllumajandustootja toetus 2019

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2019

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2019

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2019

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2019

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2019

Väikepõllumajandustootja toetus 2019

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus