Lisatud: 06. aprill 2015

Viimati muudetud: 06. aprill 2015

A A A
Prindi rss

Uudised

06Apr2015 Alates 31. maist on avalikud eelmise eelarveaasta toetusesaajate andmed

PRIA vahendusel toetust saanute nimekirjad on PRIA kodulehel aadressil www.pria.ee/toetusesaajad olnud avalikud juba alates 2009. aastast. 2015. aasta toob kaasa mõned muudatused senises andmete avaldamise korras.

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 1306/2013, mis käsitleb muuhulgas Euroopa Liidu  ühise põllumajanduspoliitika vahendusel toetust saanute andmete avalikustamist, käsib liikmesriikidel igal aastal avaldada info põllumajandusfondidest toetuse saajate kohta. Avaldatud teave peab sisaldama eelmisel eelarveaastal (periood 16.10.200n-1 kuni 15.10.200n) toetusesaajatele tehtud makseid ja olema kättesaadav 2 aasta jooksul alates avalikustamisest. Erandiks on 2013. finantsaasta, mille andmed on tulenevalt määrusest avalikud vaid kuni 31.maini 2015.

Kui eelmisel rahastamisperioodil tuli vastav info avalikustada 30. aprilliks, siis alates 2015. aastast peab info otsingumootori kaudu kättesaadav olema alates 31. maist.

Kuni 2014. aastani ei avalikustatud eraisikutest ja FIEdest toetuste saajate nimesid – see kord on samuti nüüd muutunud. Alates 31. maist avaldatakse lisaks juriidilistele isikutele ka füüsilistest isikutest ja FIEdest klientidele makstud toetuste andmed. Otsingumootoris ei avalikustata vaid nende klientide andmeid, kellele makstud toetuste summa jääb alla 1250 euro. Selliste taotlejate puhul avaldatakse vaid info toetuse saamise kohta ning toetussumma, kuid isiku nimi kodeeritakse.

Kõigi ülejäänud toetusesaajate kohta avaldatakse järgmine teave:

  • ees- ja perekonnanimi, kui toetusesaajad on füüsilised isikud või täielik ametlik registreeritud nimi, kui toetusesaaja on juriidiline isik,
  • omavalitsusüksus ning sihtnumber, kus toetusesaaja elab või on registreeritud
  • toetussumma, mille toetusesaaja on eelarveaastal saanud;
  • meetme liik ja kirjeldus ning fond, millest toetus saadi.

 

Toetusesaajate otsingumootor on leitav aadressil www.pria.ee/toetusesaajad

Uudised

Euroopa Kontrollikoda on 2019.a. aasta alguses avaldanud oma eriaruande 01/2019 „Võitlemine pettustega ELi raha kasutamisel: vajadus tegutseda“. Kontrollikoda on Euroopa Liidu sõltumatu audiitor ja annab hinnangu nii Euroopa Komisjoni kui ka liikmesriikide süsteemidele. Kontrollikoja eriaruande hinnangul peaks EL tugevdama võitlust pettuste vastu ja anti mitmeid soovitusi, kuidas tuleks pettustevastast süsteemi

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus