Lisatud: 01. oktoober 2010

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

01Okt2010 Põllumajandusministeeriumi siseauditi tulemused

Põllumajandusministeeriumis korraldatud audit OÜga Eesti Kultuurfilm sõlmitud lepingutega seonduva üle tuvastas, et ministeeriumis esines vajakajäämisi nii lepingutele eelnenud hanke korraldamisel kui lepingujärgsete tööde ülevõtmisel.

Auditi aruande kohaselt esines lepingute sõlmimisel puudusi riigihangete seadusest ja ministeeriumi sisemisest korrast tulenevate nõuete järgimisel seoses hankedokumentide viseerimise ja allkirjastamisega ning eduka pakkuja väljaselgitamisega.

Samuti järeldas audit, et osad lepingute järgsed tööd võeti vastu formaalselt. Lepingutega seonduva kajastamine raamatupidamises vastab aga riigi raamatupidamise üldeeskirjas ja ministeeriumi raamatupidamise sise-eeskirjas sätestatule. Ministeeriumi finantsosakond lähtus väljamaksete tegemisel OÜ-le Kultuurfilm neile esitatud informatsioonist.

Põllumajandusminister Helir-Valdor Seedri sõnul on kahetsusväärne, et sellised eksimused on juhtunud. „Eksimused on aset leidnud aastatel 2006 kuni 2008, kuid tänaseks oleme muutnud nii oma struktuuri kui asjaajamiskorda ja sellised eksimused ei ole tõenäoliselt võimalikud," rääkis minister. „Ka juhtunuga seotud inimesed on tänaseks ministeeriumist lahkunud."

Ministri kinnitusel on tegemist üksikjuhtumiga. „Ministeeriumi tegevust on iga-aastaselt auditeerinud nii ministeeriumi tellitud audiitorid kui Riigikontroll, kes ei ole sarnaseid eksimusi leidnud," märkis ta. Näiteks 2009. aasta põllumajandusministeeriumi majandusaasta aruande auditis analüüsiti majanduskuludest veerandi kulutamist ehk sisuliselt iga neljanda krooni saatust. Etteheiteid selle kohta kumbki auditeerija ei teinud.

Tänaseks on põllumajandusministeerium OÜlt Eesti Kultuurfilm lepingute sisuks olnud Eesti kalandust puudutava filmi kätte saanud. Filmis tuleb lepingupartneril teha veel pisiparandusi. Vastavalt ministeeriumi ja OÜ Eesti Kultuurfilm esindajate vahelisele kokkuleppele esitab ettevõte filmi lõppversiooni esmaspäeval ning filmi inglisekeelsena ja 500 DVDle tiražeeritult 15. oktoobriks.

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike